diumenge, 27 de novembre de 2011

El preu de les taxes universitàries: un debat més difícil que no sembla

1. EMMARCAMENT

Fa temps que se sent a parlar de l’augment de les taxes universitàries en les universitats públiques catalanes. Se’n parla com a mínim des del curs 2010-2011 (que jo en tingui constància: potser en altes esferes se’n parlava abans i tot). A Catalunya es van apujar
un 7,6% el curs 2011-2012, i es volen tornar a apujar de cara al curs 2012-2013.

L’augment per al curs 2012-2013 és pràcticament un fet. Dimarts 22-11-2011, dos dies després de les eleccions generals espanyoles, el president de la Generalitat de Catalunya, n’Artur Mas, va sortir públicament a anunciar noves mesures d’ajust per al pressupost del Govern català del 2012. Tals mesures tenen raó de ser per la delicada situació de les finances públiques, causada per la greu crisi econòmica que vivim des del 2008. Cal dir que durant l’exercici 2011 ja hi ha hagut ajustos considerables dins l’Administració pública catalana (incloent-hi l’augment de taxes del curs 2011-2012).

Entre les mesures d’ajust anunciades per en Mas per al 2012 hi havia rebaixes de sou de treballadors públics (el que popularment es coneix com a retallades) i també l’encariment del preu d’alguns serveis públics: aigua, transport públic, receptes mèdiques i universitats (i encara l’endemà s’anunciava una retallada a Televisió de Catalunya).

En aquest apunt vull donar la meva visió sobre la qüestió de les taxes universitàries. (M’agradaria fer una valoració de la resposta general del Govern català a la crisi financera, però és un tema força complex i necessitaria fer comentaris molt llargs.)

La qüestió de les taxes universitàries és un tema social calent. Especialment preocupa els alumnes universitaris -actuals i futurs- i els seus familiars. Cal tindre present que moltíssimes famílies tenen algun parent estudiant a la universitat: per tant, la qüestió afecta molta gent. I per això és important parlar-ne serenament. D’altra banda, la qüestió potser no preocupa tant els empresaris; però, com intentaré fer veure en aquest escrit, els hauria de preocupar moltíssim.

Com que faig classes a la Universitat Rovira i Virgili detecto preocupació entre els alumnes per aquest tema. (He de dir que els alumnes no estan preocupats tan sols per la qüestió de les taxes universitàries: en general, es preocupen també per l’atzucac en què es troba el país; per la delicada situació econòmica en general; pels problemes socials que poden derivar-ne; pel fet de veure com els governs estan subjectes a pressions dels mercats; per la corrupció política; per la desafecció política -en són partíceps i s’hi volen revoltar, però no saben com desafectar-se ni com desafectar la gent-; per la degradació del sistema educatiu públic; per l’augment de la xenofòbia; per les actituds irresponsables i antisocials d’alguns col·lectius -des del directiu de banca que s’embutxaca fortunes fins als moviments antitot-; per la situació de la llengua catalana -forta en alguns punts però molt vulnerable en d’altres-; per la degradació dels mitjans de comunicació... i així un llarg etcètera. Vull dir que no es preocupen només per la seva situació personal: miren més enllà, miren sobre el país.)

Tornant al tema de les taxes: a les pauses entre classe i classe, o quan ens trobem pel campus, o a les tutories, o fent un cafè al bar, alguns alumnes -aquells amb qui tinc més confiança- m’exposen les seves preocupacions sobre l’anunciat augment de les taxes universitàries. La majoria d’alumnes tenen un neguit justificable. Però he de dir que, en alguns, hi veig fins i tot una emprenyamenta latent. En una tutoria, una alumna va lamentar-se amargament d’haver de pagar 70 euros més quan alhora es troba que usar l’aula d’informàtica és una odissea. El fet és que les aules d’informàtiques de qualsevol centre docent poden presentar de tant en tant problemes; però certament que et facin pagar més i no millori el servei és una paradoxa.

Quan aquests alumnes amb qui tinc una certa confiança em plantegen el tema és perquè tenen la necessitat de trobar-hi alguna explicació, alguna resposta. Aleshores interpreto donar-los el meu parer, però a mode d’advertiment el primer que els dic és que és molt complicat prendre una decisió en aquest camp.

Aquesta primera frase els sobta. Tinc opinió formada sobre molts camps (l’ordenació territorial de Catalunya, com haurien de ser els peatges de les autopistes, la qüestió de la llengua, com establir mecanismes per a lluitar contra la corrupció política i la desafecció política, etc.) i, quan algú me la demana, solc oferir una proposta d’actuació (encertada o no, però en tot cas argumentada). Per tant, els alumnes amb qui tinc més confiança s’estranyen que, en una cosa aparentment tan simple com si cal apujar o no les taxes universitàries (simples en el sentit que es tracta de fer quadrar els números), els digui que és difícil prendre una decisió en un sentit o un altre.

Aquest escrit és una exposició dels problemes que hi ha a l’entorn d’un possible apujament de les taxes. Vull contribuir, humilment, a posar sobre la taula totes les complexitats que hi ha entorn d’aquest tema.

2. LES TAXES UNIVERSITÀRIES, UN CONCEPTE COMPLEX

Es coneix genèricament per taxes universitàries allò que hom paga quan fa una carrera en una universitat.

Aparentment sembla un concepte econòmic simple: si vols un servei, pagues (com si fos el futbol televisat). Com que sembla tan simple, és fàcil caure en la temptació de dir: “Qui vulgui estudiar una carrera, que se la pagui”. Al capdavall és per a profit propi; per tant, que s’espavili.

Ara bé: en realitat les taxes universitàries són un concepte econòmic complex. D’entrada, en aquest procés hi intervé un donador d’un servei (la universitat) i un receptor del servei (l’estudiant); el receptor del servei paga i el donador del servei cobra. Però el beneficiari del servei no és tan sols el receptor (l’estudiant), sinó també l’empresa que en un futur contractarà l’estudiant (quan acabi la formació). En efecte, els coneixements que la universitat dóna a l’estudiant seran aplicats a l’empresa on treballarà aquella persona (o en una administració pública, o posant-se aquell estudiant com a autònom i creant la seva pròpia empresa). Per tant, les universitats, amb la transmissió de coneixements, també contribueixen indirectament a crear valor afegit a les empreses. I, que jo sàpiga, les empreses no estan obligades a remunerar la universitat que ha format aquella persona (cosa que sí que pot passar en futbol: quan un club A fitxa un jugador despuntador que s’ha format de jovenet en un club B, el club B pot exigir al club A una compensació econòmica per la formació del jugador). Vist des d’aquest punt de vista, potser les empreses haurien de contribuir a sufragar les universitats, perquè es beneficien del que s’hi ensenya. (Cal dir que hi ha casos de col·laboració entre empreses i universitats, en què les empreses patrocinen determinats programes de formació o recerca; seria el que estic plantejant, però és voluntari i jo em refereixo al fet que s’hauria d’implantar una taxa a les empreses per cada persona que contracten amb formació superior.)

Encara més: de retruc també se’n beneficia la societat. Si una empresa contracta treballadors acabats de sortir de la universitat, i aquests nois tenen bons coneixements, l’empresa podrà desenvolupar productes o serveis amb més valor afegir, o amb més capacitat de penetrar als mercats. Per tant, aquella empresa podrà créixer i, doncs, llogar més personal per a altres funcions. En definitiva, una bona formació acadèmica pot portar a crear riquesa i ocupació. Per tant, la societat també pot ser beneficiària indirecta de la formació que s’ha impartit en una universitat. En resum, es pot afirmar que, en realitat, el beneficiari de l’acció formativa que té lloc a la universitat no és tan sols l’estudiant, sinó també tota la societat, incloent-hi les empreses.

Com es pot veure, decidir si s’han d’apujar o abaixar les taxes universitàries no és fàcil. Si es concep com una simple relació entre ‘donador de servei’ i ‘receptor de servei’ sí que és fàcil. Però si es concep com una fenomen on hi ha involucrats beneficiaris diversos, i també hi ha un fort impacte socioeconòmic, el debat esdevé molt més complex. Per tant, quan algú sosté que qui vulgui estudiar una carrera se l’ha de pagar, o no té coneixement de causa o, si en té, actua irresponsablement.

3. QUÈ PAGUEN ELS ESTUDIANTS (I): LA QUANTITAT

Cada curs, de taxes universitàries els estudiants de les universitats públiques paguen més o menys uns 1.000 euros.

(En realitat el preu de les taxes universitàries varia segons el tipus de carrera. Hi ha carreres que requereixen instal·lacions i maquinària complexes, com medicina, de manera que les taxes són més cares. I hi ha carreres amb menys equipament, com les filologies, de manera que són les taxes més barates. El curs 2011-2012, els graus més barats costen 15,16 euros/crèdit, mentre que els graus més cars costen 23,72 euros/crèdit. Com que cada curs té 60 crèdits, un alumne paga per curs entre 900 i 1400 euros. A més, hi ha altres despeses administratives menors. Aquests són preus sense repetició. Quan un alumne suspèn una assignatura i s’hi torna a matricular el curs vinent, paga unes taxes més altes per a aquella assignatura. Això sempre ha sigut així, però el curs 2011-2012 es va augmentar aquest punt. Una segona repetició implica pagar molt més, encara. Podeu veure el decret de la Generalitat per al curs 2011-2012.)

Com que avui dia les carreres són de 4 anys (240 crèdits), al final paguen entre 4.000 i 5.000 euros. (D’altra banda, si hom vol fer un màster de 60 crèdits a preu públic sol pagar 2.000 euros.)

Una despesa de vora 5.000 euros és molt per a moltes famílies. Certament, és un cost elevat per a una família de posició econòmica mitjana amb 2 o 3 fills que destina entre 1.500 i 2.000 euros mensuals a despeses (menjar, electricitat, carburant, roba, etc.). Hi ha famílies en què un membre guanya un bon sou, especialment en entorns urbans, i per tant poden assumir-ho; però hi ha moltes famílies amb unes entrades més modestes, o bé amb un membre a l’atur (recordem que el 2011 l’atur a Catalunya frega el 20%). En aquest context, destinar vora 5.000 euros a la formació d’un membre de la família és un esforç enorme.

Però encara n’hi ha més. El cost d’un estudiant per a una família no es redueix a les taxes universitàries. Cal pagar, per exemple, les despeses de material docent, com ara fotocòpies o llibres. I cal pagar el desplaçament des de casa fins a la universitat i/o la residència a la ciutat on hi ha la universitat. Per a un habitant de Tarragona, dur físicament el fill a la universitat no li costa ni un duro. Però per a un habitant de Gandesa o Sort és un cost enorme. Cal pagar el desplaçament i si el fill es queda a viure a despesa tota la setmana a Tarragona, a Lleida o Barcelona cal pagar-ho també. En definitiva, per a una família de posició modesta, com un matrimoni que viu en un poble, dur el fill a la universitat és un sacrifici enorme amb el preu de taxes universitàries a l’entorn de 5.000 euros.

S’ha de tindre en compte aquest fet a l’hora de valorar el possible augment de taxes. Els responsables polítics potser només miren que quadrin els números de la caixa de la universitat i apunten cap a l’augment de taxes. I potser no s’adonen que l’esforç de les famílies és molt alt.

4. QUÈ PAGUEN ELS ESTUDIANTS (II): EL PERCENTATGE

Ara bé: malgrat que 5.000 euros sembla molt per a famílies modestes, en realitat són molt poc en comparació del que costa una carrera.

Els estudiants universitaris, quan paguen les taxes, estan sufragant només un 15% del cost de seva la carrera. La resta del que costa una carrera es paga amb diners públics, provinents de la Generalitat (també hi ha una petitíssima part d’ingressos provinents de convenis amb empreses, tal com he dit més amunt; però percentualment és irrisori).

S’ha de tindre present que una universitat costa molts diners. Cal pagar el sou al professorat. Cal pagar el sou del personal que dóna suport administratiu (per exemple, les persones que treballen a la secretaria d’una facultat). Cal haver pagat l’edifici on s’imparteix docència (s’ha hagut de construir, s’ha de mantindre, etc.). Cal sufragar la formació del professorat (s’ha d’estar al dia i una manera de fer-ho és assistint a convencions, congressos, etc., o llegint publicacions especialitzades). Cal tindre aules d’informàtica, laboratoris i sales d’assaig degudament equipats, sovint amb aparells cars. I cal pagar la llum elèctrica, la calefacció de l’hivern, els ordinadors amb projector que hi ha a les aules, els llibres que s’han comprat per a la biblioteca, el mobiliari, etc.

El que costa tot això al cap de l’any és molt. I tots els alumnes, pagant cadascun d’ells 5.000 euros, només paguen a l’entorn d’un 15% del cost total.

Vist així, estudiar una carrera en una universitat pública és baratíssim. Si una família hagués de pagar el cost real d’una carrera seria inassumible.

Arribats en aquest punt, qualsevol persona (posem per cas un camioner) que no té fills estudiant a la universitat pot demanar-se per què, amb els seus impostos, ha de pagar a l’entorn del 85% de la carrera d’una altra persona. La resposta en aquest punt és fàcil. Ja he dit més amunt que tota la societat es beneficia a la llarga de la formació rebuda per qualsevol estudiant universitari. Però al camioner li podem dir que ell, per a fer negoci, transita per carreteres públiques que també costen molts diners de fer i mantindre. Ell se’n beneficia i fa diners. Doncs bé: el pare de l’estudiant universitari també paga impostos i amb aquests impostos es fan carreteres (i potser el pare de l’estudiant universitari no té permís de conduir).

(Fixem-nos que, al capdavall, la universitat és objecte de copagament. Se’n parla molt, del possible copagament dels serveis sanitaris. Doncs a la universitat ja s’aplica de fa molt de temps.)

De fet, el que plantejo és un debat molt més ampli: en què gastem els diners públics. Si hom demana per què s’ha de sufragar el 85% de la carrera universitària de qualsevol persona, també podem demanar per què els governs han de subvencionar entitats culturals o l’Instituto Cervantes (al qual l’Estat espanyol aboca una morterada, amb diners obtinguts d’impostos, perquè se’n beneficiïn... ciutadans no espanyols).

Al capdavall, amb diners públics se sufraguen serveis que tenen un cost altíssim per tal que siguin universals. Pensem en hospitals: la sanitat pública sempre serà deficitària, però mercès al fet que és pública pot gaudir-ne tothom al marge del seu nivell de renda. El mateix es pot dir de les carreteres o del transport públic (al metro, al tren, als cotxes de línia que connecten capitals amb pobles petits, etc., el que el viatger paga de bitllet no cobreix tot el cost).

Si els estudis superiors se’ls hagués de pagar tothom de la seva butxaca, al final només estudiarien els fills dels rics (com passava abans). Ara, pel fet que tenim universitats públiques sufragades majoritàriament amb diner públic, hi pot accedir tothom. Exactament igual que els hospitals i les carreteres.

Per tant, i com que els coneixements que dóna una universitat reporten beneficis a tota la societat, és raonable que hi hagi universitats públiques.

5. QUANTS ESTUDIANTS CAL SUFRAGAR AMB DINERS PÚBLICS?

En aquest debat sobre les taxes universitàries encara hi ha un altre factor que generalment no es té en compte: quants titulats en un grau (antigament llicenciatura) ha de tindre un país.

Es calcula que, en una societat occidental com la nostra, amb una indústria molt tecnificada i amb molts serveis, el mercat laboral ha d’estar distribuït aproximadament en terços. Més o menys hi ha d’haver un terç de persones amb estudis superiors i un altre terç amb estudis secundaris. Els estudis superiors poden incloure la formació professional. Que hi hagi un terç de persones amb estudis secundaris és important: són gent que desenvolupen tasques administratives o logístiques per a les quals no cal tindre carrera.

Si una societat només necessita un terç de professionals amb estudis superiors, vol dir que no té sentit destinar diners públics (el 85% de què parlàvem adés) a formar gent en estudis superiors més enllà del terç esmentat. Així, si hi ha un 45% de persones amb titulació superior és balder. La pregunta és: un govern ha de destinar diners a formar una persona en la carrera de Dret que després potser acabarà treballant de comercial o d’administratiu? Per a fer aquestes feines n’hi ha prou amb estudis secundaris. Una altra cosa és que, en una empresa, tindre un administratiu amb coneixements de dret li vagi molt bé. Però ara parlem de distribució del diner públic. Des d’aquest punt de vista, un govern ha de destinar diners a donar una bona formació universitària segons les necessitats de la societat.

La via que es fa servir per a limitar el nombre d’estudiants en una carrera és la selectivitat. En una carrera amb més demanda (quantitat de gent que vol fer-la) que oferta (nombre de places disponibles) s’apuja la nota de tall. Qui a la selectivitat tregui una nota més baixa no entra a la carrera. Sovint els ‘rebutjats’ en una carrera acaben matriculant-se d’una altra carrera, generalment afí a la primera, amb menys demanda i per tant amb una nota de tall més baixa.

Suposant que calgui limitar l’entrada d’estudiants a la universitat a un terç de la població en edat d’estudi, la selectivitat pot servir com a eina de regulació. Per tant, els diners públics que s’hi destinen no són -en principi- per a formar gent que acabarà treballant d’una feina amb menys qualificació (i si entra més gent de la qual cal es pot apujar la nota de tall). Fixem-nos que la nota de tall és un selector per mèrit, no per renda. És a dir, a la universitat hi entren els millors, els que tenen més talent i capacitat d’estudi; no pas els que tenen més diners.

6. LA UNIVERSITAT PÚBLICA HA DE SER TAMBÉ UN ASCENSOR SOCIAL

Com he apuntat, cada família que té un fill estudiant a la universitat fa un esforç econòmic enorme. Malgrat que la Generalitat posa un 85% del cost d’aquella carrera, el 15% restant és una quantitat considerable, a la qual cal sumar-hi altres despeses.

Si s’apugen les taxes universitàries, representa que cada família paga una mica més i que la Generalitat paga una mica menys. Però com que el que paga una família ara (vora el 15%) ja és un esforç enorme, un augment de les taxes universitàries pot comportar que una família ja no pugui assumir-ho i el fill no pugui estudiar a la universitat.

Aquest escenari és socialment indesitjable. En efecte, la universitat pública (gràcies al fet que és sufragada majoritàriament amb diners públics) és un ascensor social. Amb un sistema de pagament 15%-85%, una família modesta pot donar estudis universitaris a son fill. Si es varia la proporció una família sense gaires recursos pot haver de renunciar a donar a son fill una formació de qualitat. I s’impossibilita que un xiquet amb talent pugui rebre una bona formació i, doncs, progressar. La universitat pública catalana ha permès, del 1975 ençà, que qualsevol persona amb talent pogués formar-se al marge de la renda de la seva família. I en un futur això vol dir que aquella persona ha pogut progressar econòmicament i socialment. Això és una millora evident de la societat. De fet, molta gent que avui té feines de responsabilitat en empreses o a l’administració pública provenen d’estrats socials que no són els més alts; i poden treballar en aquests llocs perquè tenen titulació universitària; i tenen titulació universitària perquè l’enorme esforç que van fer les seves famílies va ser ajudat pels diners públics.

Si es fa pagar més a les famílies modestes, sons fills no podran accedir a la universitat per una simple barrera econòmica. D’aquesta manera es dificulta que una persona vàlida per als estudis pugui rebre’n. I es perpetua el que passava al segle XIX: només estudiaven els fills dels rics.

La conclusió és òbvia: augmentar les taxes universitàries pot comportar que la universitat deixi de ser (o ho sigui en menor mesura) un ascensor social. I no s’ha de perdre de vista que els ascensors socials són de les millors eines per a la cohesió social.

7. LA CORRECCIÓ MITJANÇANT BEQUES

El problema que he plantejat al punt anterior es pot corregir mitjançant la figura de les beques. El Govern espanyol destina uns diners en forma de beques als estudiants de les famílies més desafavorides. Amb aquestes beques es paga quasi tot el 15% que correspon a les famílies.

Ara bé: en aquest punt cal dir que molts estudiants estan discriminats. En efecte, la mitjana d’estudiants universitaris becats a Espanya és del 20%; però a Catalunya és del 14%. Com que la mitjana espanyola inclou Catalunya, la mitjana d’estudiants becats a Espanya sense comptar Catalunya encara és més alta. Aquesta gravíssima discriminació va en contra dels estudiants catalans.

La Generalitat ha anunciat que vol obrir una línia de beques pròpia per al curs 2012-2013. Però això només és un pedaç per a una situació injusta: els ciutadans catalans paguen impostos per a sufragar beques d’estudiants de fora de Catalunya mentre veuen com s’apugen les taxes universitàries a Catalunya.

Potser en comptes d’apujar taxes universitàries el curs 2012-2013 es podria fer un cop de força i que la Generalitat gestionés el percentatge que toca de beques per població que hi ha a Catalunya. Això permetria que, si hi ha un augment de taxes, un jove provinent d’una família modesta no hagi de renunciar als estudis universitaris.

Si la Generalitat no treballa en la línia d’assegurar que el 20% dels estudiants universitaris catalans tinguin beca de l’Estat espanyol estarà cometent un frau. (Ja sé que és l’Estat espanyol qui comet el frau, però la Generalitat n’és corresponsable en la mesura que, sent com és una branca de l’Estat espanyol, ho permet. I té eines per a evitar-ho; concretament, actuant com a Estat.)

8. AUGMENTAR TAXES NO IMPLICA NECESSÀRIAMENT AUGMENTAR INGRESSOS

Una darrera qüestió fonalmental: apujar les taxes universitàries segurament no significarà un augment substancial d’ingressos, o en tot cas aquest augment d’ingressos serà menor de l’esperat.

Com sap tot economista, els preus es regeixen per la llei d’oferta i demanda. Si una cosa es ven poc, baixa de preu. Si molta gent vol comprar una cosa, puja de preu.

Alguns alumnes em fan notar que companys seus estan preocupats perquè a casa seva fan un esforç enorme per a pagar-los els estudis i, si s’augmenten taxes, potser no podran pagar més. Es pot contraargumentar que l’augment serà d’uns 70 euros per alumne i any. Però el curs passat ja es va aplicar aquest augment. Per tant, per a qualsevol família l’increment pot ser de 140 euros cada any respecte de fa dos anys. Com he dit, hi ha famílies que s’ho poden permetre. Però si un pare de família ha sigut acomiadat fa poc (i n’hi ha molts, així!) i ha passat a cobrar el subsidi d’atur ha vist reduïts els seus ingressos de manera considerable (si cobrava 1.800 euros mensuals ha passat a cobrar-ne 1.200; si cobrava 1.000 euros anuals ha passat a cobrar-ne 800 i després 700; etc.). En aquest context, passar de pagar uns 5.000 euros en 4 anys a pagar-ne 5.600, més altres despeses, i veure com els ingressos familiars han baixat en picat pot comportar que al fill de 18 anys se li digui que no pot estudiar a la universitat.

En resum, si s’apugen les taxes universitàries hi ha gent que potser no farà la carrera. A la Universitat Rovira i Virgili hi ha uns 15.000 estudiants (dades del 2010). Com que paguen uns 1.000 euros per curs, cada curs entren, de taxes universitàries, uns 15 milions d’euros. Però si, per l’augment de taxes, un 7% deixa la carrera (o dels que fan batxillerat un 7% acaben no fent carrera), els 15.000 estudiants passen a ser-ne 14.000. Per tant, suposant que cada alumne pagués 100 euros més cada any per l’augment de taxes previst, la URV ingressaria de taxes universitàries el mateix: 15 milions d’euros. És a dir, s’impossibilitaria a un miler d’estudiants d’accedir a la universitat i, a canvi, la URV no ingressaria més diners, sinó els mateixos. (He posat l’exemple de la URV però es pot traslladar a qualsevol altra adaptant la quantitat d’alumnes.)

La pregunta és: val la pena patir desgast de govern per una mesura impopular que, a banda de tancar la porta de la universitat a molta gent, pot fer que s’ingressin exactament els mateixos diners?

9. ALTRES QÜESTIONS

Encara hi ha altres qüestions col·laterals que cal tindre en compte.

a) Si el Govern català decideix no augmentar el preu de les taxes universitàries, segurament dirà a la universitats que s’estrenyin el cinturó. Si això passa, és possible que, a mitjà o llarg termini, baixi la qualitat del servei prestat. És a dir, que baixi la qualitat de la docència. Això comportaria una formació no tan bona i, a la llarga, vol dir que tindríem professionals una mica menys qualificats. Es pot permetre una societat tindre enginyers més mal formats que els d’altres països com l’Índia?

b) La Generalitat sufraga els estudis dels estudiants de les universitats públiques catalanes. Però a les universitats públiques catalanes no necessàriament hi van estudiants catalans: també hi poden anar d’arreu d’Espanya i, segons els convenis Erasmus, d’arreu d’Europa (i encara d’arreu del món pels convenis Mou). A la Universitat de Lleida es va donar la paradoxa que hi assistien molts estudiants de medicina de fora de Catalunya que finalment exercien fora de Catalunya (a la URV hi ha també molts estudiants de medicina provinents del País Valencià). El conseller d’Universitats del moment, en Josep Huguet, va mirar de resoldre-ho, cosa que va ser interpretada per Ciutadans com un acte xenòfob (sic). Em demano: si realment cal ajustar la despesa universitària, potser que garantim que els diners que hi destina la Generalitat de Catalunya són fonamentalment -no dic exclusivament- per a ciutadans de Catalunya. Potser a més de les notes de tall de la selectivitat cal posar-hi una nota de tall lingüística (allà on calgui, és a dir, on hi hagi presència significativa d’estudiants de fora i se sàpiga que a l’acabar la carrera majoritàriament exerceixen a fora).

c) A la inversa: Catalunya forma moltíssimes infermeres que acaben treballant a França, la Gran Bretanya o Noruega. Això passa ara (amb la crisi econòmica) però passava ja als anys 90 del segle XX. Per tant: si realment cal ajustar la despesa universitària, potser que garantim que els diners que hi destina la Generalitat de Catalunya són fonamentalment -no dic exclusivament- per a ocupar feines a Catalunya. Ja sé que això no es pot controlar, però si se sap que hi ha una fuga de cervells vol dir que, d’una determinada matèria, no hi ha prou demanda a Catalunya; per tant, cal reduir-ne el nombre de places (i augmentar la nota de tall d’aquells estudis).

d) En tots els cursos del món hi ha abandonament. La universitat no n’és cap excepció. La taxa d’abandonament universitari a Catalunya és com la d’arreu d’Europa. Per tant, tampoc ens hi hem de capficar. I, com dic, és un fenomen que es dóna sempre, i per tant és inevitable. Ara bé: també és cert que l’abandonament es produeix sobretot en acabar el primer curs. En pic els alumnes passen a segon, pràcticament tots acaben la carrera. Els que abandonen a partir de segon són una minoria. En aquest punt cal dir que els càlculs que la Generalitat fa per a dotar de diners les universitats es basen molt en els estudiants de primer (no exclusivament). Potser s’haurien de fer a partir dels estudiants que hi ha a segon.

e) Veus ultraliberals difonen la idea que, qui vulgui estudiar, que s’ho pagui. Són veus molt properes al Partit Popular. Com que aquest model és antisocial, responen que hi ha maneres de sufragar-se una carrera. El model més corrent per aquest posicionament polític és el del préstec. Hom pot recórrer a un préstec per a pagar-se la carrera i després retornar-lo quan treballa. Aquesta fórmula implica que hom s’està molts anys retornant el préstec. Malgrat que és present als Estats Units, hi veig un inconvenient enorme: la majoria d’estudiants universitaris troben feina a l’acabar la carrera, però en alguns casos no és una bona feina i estable, o una plaça a la funció pública. Potser els enginyers de seguida troben feina estable i ben remunerada, però això no passa en altres branques, com dret, lletres, turisme, treball social, etc. En aquestes branques, l’estabilitat laboral s’assoleix al cap de molts anys de treballar en precari (més o menys uns 10). Per tant, no es pot demanar a una persona que treballa en precari que comenci a retornar un deute. Potser les veus ultraliberals poden fer-ho perquè estan ben posicionades socialment i accedeixen més fàcil a aquesta mena de feines. Però això no passa entre famílies modestes: el fill que estudia a la universitat una carrera social pot aconseguir una bona feina, però només al cap d’uns quants anys.

10. QUÈ CAL FER?

Tornant a la pregunta del principi: què cal fer? Com he dit, és difícil prendre una determinació, per tots els factors que hi incideixen.

Abans de prendre cap decisió, crec que cal partir de dues premisses, per a mi irrenunciables totes dues, i per a la majoria de la població segurament irrenunciable la primera.

a) L’ensenyament superior és necessari. Una societat no pot passar sense.

b) Hi ha d’haver una bona oferta d’ensenyament superior públic a l’abast de tothom. Evidentment, qui vulgui estudiar una carrera ha de posar-hi diners. Però la quantitat de diners que hi ha de posar no pot ser elevada fins al punt de fer-lo desistir: si ha de ser
a l’abast de tothom, ha de ser a l’abast de tothom.

Si aquestes dues premisses són vàlides, la decisió que s’hauria de prendre ha d’anar en aquesta línia: el curs 2012-2013 no s’haurien d’apujar les taxes universitàries; o, si s’apugen, ha de ser molt poc. No perdem de vista que el curs 2011-2012 ja es van apujar considerablement i algunes famílies estan al límit de poder mantindre un fill seu a la universitat. Un nou augment significaria que moltes persones deixarien d’estudiar la carrera (o molts que ara fan el batxillerat no farien carrera).

Aquest risc de despenjament és un fet. Ja he dit que alguns alumnes amb què parlo em fan notar que companys seus expressen la seva preocupació perquè estan fent un esforç enorme i potser no podran pagar més. Si aquest risc d’abandonament hi és (amb la conseqüent ruptura de l’ascensor social), la Generalitat no hauria d’aplicar cap apujament del preu de les taxes. Oimés si aquest abandonament implica que les universitats no tindran una major entrada de diners.

En aquest punt, qualsevol responsable de la Generalitat podria demanar-me quina contraproposta ofereixo per al manteniment de les universitats públiques. I té raó que cal oferir una alternativa.

Tal com ho veig, Catalunya genera prou riquesa econòmica per a finançar-ho. El problema és l’espoli fiscal a què Espanya sotmet Catalunya, i que ha sigut denunciat a bastament. Per tant, la solució al problema és que Catalunya sigui sobirana fiscalment. Es podran sufragar les universitats públiques (i molts altres serveis, com la sanitat) i no caldrà apujar taxes (ni universitàries, ni sanitàries, ni d’altra mena).

Si la Generalitat no vol exercir sobirania fiscal perquè prefereix la solució fàcil (apujar taxes) aleshores estarà comprometent un model de formació universitària que ha donat bons resultats. Impedirà a gent accedir a la universitat, de manera que l’ascensor social es redueix; i, per a més inri, no s’ingressaran gaires més diners. Això no ho hauria de trobar acceptable ningú: ni el familiar que té un fill a la universitat, ni el camioner que no té cap fill a la universitat, ni l’empresari que necessita bons treballadors, ni el polític que vol el millor per al seu país.


AFEGITÓ 1 (3-5-2012)

El 3-5-2012 els estudiants universitaris convoquen una vaga contra l’augment de taxes, coincidint amb la reunió del Banc Central Europeu a Barcelona. Amb motiu d’aquesta protesta, en Jordi Basté, a El Món a RAC1, ha entrevistat n’Arnau Mallol, líder estudiantí. Us recomano que us escolteu l’entrevista. En Mallol aporta moltes dades rellevants (per exemple, el preu de les taxes universitàries arreu d’Europa, on generalment són més baixes que aquí -tot i que en algun país són més cares, també-) i algunes idees respecte de com hauria de ser el sistema educatiu. En acabar els contertulians li han fet preguntes. En Vicent Sanchís ha demanat a en Mallol si els estudiants són conscients que paguen només el 15% de la matrícula, mentre que el 85% és sufragat per les administracions públiques (tal com apunto aquí). En Mallol ha respost una cosa interessant, que jo no m’havia plantejat, però que reporto pel seu enorme interès. Ha explicat que a la universitat s’hi fan dues coses, docència i recerca (cosa que tothom que coneix el món universitari sap). Doncs bé: segons ha explicat en Mallol, l’estudiant només hauria de pagar les despeses de docència, no pas les de recerca. Aquestes darreres haurien de ser assumides íntegrament per les administracions públiques (i potser també per patrocinadors privats -això ho dic jo, no ho ha dit en Mallol-). Si es parteix d’aquesta premissa, allò que paga l’estudiant (o la seva família) és si fa no fa la meitat del cost de la carrera. Crec que aquest enfocament és encertat: la recerca ha de ser sufragada no pas pels estudiants, sinó per les administracions públiques. Vist així, la càrrega econòmica sobre estudiants i els seus familiars és encara més gran. (Potseriorment en Sanchís li ha dit que és necessari que hi hagi recerca a les universitats perquè això fa que hi hagi una docència de primer nivell, i té raó. Però això no treu que la recerca hagi de ser sufragada sobretot per administracions públiques, penso.)


AFEGITÓ 2 (6-6-2012)

El rector de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau, com a president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), ha sigut entrevistat per en Xavier Grasset a L’Oracle de Catalunya Ràdio (6-6-2012). Al programa s’han tocat altres temes, però s’han centrat força en la qüestió de les taxes universitàries. M’ha agradat molt la intervenció del rector Grau. Ha explicat amb deteniment que, a l’hora de tractar el sufragament de les universitats, més enllà de parlar de quant han de pagar els alumnes hi ha qüestions de fons a debatre o resoldre. Per exemple, com s’ha de sufragar una universitat. El rector entén que els governs haurien d’invertir-hi més. També creu que parlar de taxes universitàries en realitat vol dir parlar de fiscalitat i debatre àmpliament quina part ha de pagar la ciutadania de cada servei públic (sanitat, universitat, autopistes, aigua...). Són dues mostres del que ha dit el rector, en una intervenció que em sembla molt assenyada. Podeu escoltar el programa sencer aquí.


AFEGITÓ 3 (6-6-2012)

Al mateix programa hom es va fer ressò d’un report sobre taxes universitàries elaborat per l’Observatori del Sistema Universitari i presentat el mateix 6-6-2012. El report indica que un estudiant paga fins al 20% del cost de la carrera, en comptes del 15%. Podeu llegir la notícia aquí.


AFEGITÓ 4 (20-6-2012)

El digital Vilaweb ofereix quatre dades més sobre les taxes, just quan estan a punt de decidir-les. Us en recomano la lectura.

AFEGITÓ 5 (30-6-2012)

Finalment, la Generalitat, amb l’aprovació del Consell Interuniversitari de Catalunya (on participen les universitats catalanes), ha publicat el decret de preus de les universitats públiques per al curs 2012-2013. La decisió final ha sigut una mica salomònica. S’apugen els preus de les taxes universitàries, seguint el que fixava un decret del Govern espanyol emès a l’abril del 2012; però només ho fa per a rendes familiars mitjanes i altes (és a dir, famílies en què hom cobra bastant bé o molt). En canvi, els estudiants de famílies amb rendes baixes (és a dir, qui cobra poc) pagarà el mateix que el curs passat; i, en algun cas, fins i tot menys.

La mesura pot ser acceptable a una persona d’ideologia progressista, ja que es permet que la gent amb rendes baixes pagui el mateix que el curs passat (que, recordem, ja es van apujar les taxes) i no se’ls privi d’accedir a la universitat per una qüestió de preus. Per tant, aquest aspecte cal aplaudir-lo. És una mesura a priori bona.

Tanmateix, hi tinc una lleu objecció: castiga les rendes mitjanes. El llindar es troba cap als 45.000 euros anuals. Una família que ingressa aquesta quantitat pot veure com passa de pagar, per a son fill, de 1.200 euros/curs a 2.100 euros/curs. Estem parlant d’un augment a l’entorn del 50% (en alguns casos arriba al 66%). Potser -crec- el decret hauria hagut d’escalar una mica més aquesta qüestió. Per exemple, per a famílies que ingressen menys de 40.000 euros anuals, no apujar taxes, que és el que s’ha fet. Per a famílies que ingressen entre 40.000 i 50.000 euros anuals es podia haver apujat un 25%, i així passar de 1.200 euros/curs a 1.800 euros/curs. És un agument notable, però en general assumible per a aqueixes famílies. I per a famílies que cobren més de 50.000 euros anuals, l’augment podia haver sigut del 66%, i així passar de 1.200 euros/curs a 2.100 euros/curs.

Hi ha una tercera objecció, més de fons. Tal com va fer notar en Josep Cuní al programa 8 al Dia de 8TV (29-6-2012), per a estudiar un curs de la carrera de Medicina el curs 2012-2013, a Catalunya caldrà pagar 1.423 euros, mentre que a Andalusia només caldrà pagar 776 euros. Sent com és que a Catalunya és un dels llocs dels món on es paga més impostos, tal diferència és escandalosa. Si a Catalunya paguem tants impostos, les autoritats catalans no haurien de permetre que hi hagués una pujada de taxes universitàries. Al contrari: es podrien abaixar. Si no hi ha diners per al sistema universitari vol dir que algú malbarata els diners recaptats a ciutadans i empreses de Catalunya. És l’anomenat espoli fiscal: diners pagats per catalans que no reverteixen en serveis públics per a catalans, sinó per a altra gent d’Espanya. Per què hem d’aguantar pujades de preus públics si els catalans ja generem prou diner públic per a mantindre uns serveis públics d’alta qualitat i per a tothom?
 


114 comentaris:

 1. Un article molt interessant, Xavier.

  Voldria comentar-te un punt, i és on dius que

  "Evidentment, qui vulgui estudiar una carrera ha de posar-hi diners. Però la quantitat de diners que hi ha de posar no pot ser elevada fins al punt de fer-lo desistir: si ha de ser a l’abast de tothom, ha de ser a l’abast de tothom".

  Personalment crec que l'accés als estudis universitaris hauria de patir dos canvis fonamentals: ser gratuït -i eliminar així tota mena de taxes- i ser més exigent.

  Crec que el nivell de l'alumnat universitari és, en general, molt baix: no només a nivell de coneixements concrets sinó també de cultura general. Això, lligat a l'"excés" (entre moltes cometes) de persones que actualment cursen estudis universitaris pot donar, a llarg termini, un nombre elevat de persones oficialment qualificades acadèmicament però no tan qualificades realment.

  Em vénen al cap exemples molt "bèsties" d'alumnat de facultats de magisteri -i futurs educadors, per tant-, per exemple, però segur que és quelcom que trobarem arreu i que potser es fa més obvi en l'àmbit de les humanitats. Em sembla increïble, per exemple, que futurs educadores i educadors o humanistes no tinguen cap mena d'interès en saber com funciona el sistema social i econòmic en què viuen i treballaran, o que no pretenguen en absolut tenir una mínima visió crítica al respecte.

  Jo sóc un simple alumne i és una sensació que tinc molt interioritzada, suposo que tu com a professor (i estant, per tant, "a l'altra banda de la barrera") la compartiràs. Es tracta d'un tema delicat i políticament incorrecte, però no crec que estigue dient cap animalada, sincerament...

  Potser augmentar l'exigència acadèmica i cultural en l'accés i en l'estada a la universitat seria una manera d'universalitzar realment este ensenyament des d'una perspectiva econòmica. Tot i que tampoc tinc clar que realment l'efecte fos este: hi veig un cert risc "d'elitització cultural", perquè evidentment el desinterès cultural i social és quelcom que cal combatre des de totes les capes educatives, començant per la primària.

  En tot cas, tot i estar prou universalitzat, l'accés a la universitat no és encara realment popular i sí que es dóna -al meu parer- hi ha una certa "elitització" econòmica cap a les persones que estudiem. No estem als EUA però tampoc es tracta d'un somni americà, per entendre'ns.

  El fet d'establir una universitat absolutament gratuïta, però, no hauria de ser només una qüestió econòmica, sinó també ètica. Pel fet que tu mateix apuntes: la principal beneficiària de la formació d'un estudiant universitari és la societat, per tant té sentit entendre que la principal preocupació d'esta mateixa societat hauria de ser l'educació. I no només la universitària, probablement.

  Bé, realment crec que acabat amollant-te diferents idees poc connectades entre si, però la qüestió educativa és quelcom que fa temps que m'interessa i me'n sento partícep i m'ha semblat correcte compartir algunes idees que m'han vingut arran la lectura del text.

  Salut!

  ResponElimina
 2. Oriol,

  Moltes gràcies per la teva aportació.

  No comparteixo del tot algunes coses que dius. Per exemple, jo sí que penso que cal pagar alguna cosa per estudiar a la universitat. El que dic és que, allò que es pagui, no pot ser excessivament elevat. 100 euros per curs els pot pagar tothom. 400 euros potser també. Però 800 euros ja és una barrera per a algunes pesones. I no cal dir 1.200 euros. Per tant, potser el límit màxim que s'hauria de pagar és 800 euros: això permetria que hi entrés tothom (crec).

  Ara: si les taxes són 800 euros per curs, llavors hem d'apujar impostos, és clar.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola

   Estem formada Organització cristiana per ajudar a la gent a les necessitats d'ajuda, com ara help.So financera si vostè està passant per dificultats financeres o es troba en alguna embolic financer, i necessita els fons per posar en marxa el seu propi negoci, o si necessita préstec per liquidar el seu deute o pagar els seus comptes, iniciar un bon negoci, o que tenen dificultats per obtenir préstecs de capital dels bancs locals, en contacte amb nosaltres avui a través de correu electrònic mrsladystella0044@gmail.com per a la bíblia diu "" Lluc 11:10 Tot el que demana, rep; el que busca troba; i al que crida, se li obrirà la porta ".Així no deixeu que aquestes oportunitat passi de llarg perquè Jesús és el mateix ahir, avui i sempre more.Please aquests és de greus mentalitat i la gent temorosa de Déu.

   El teu nom:
   SEX;
   EDAT;
   país
   Suma del préstec:
   Durada del préstec:
   OBJECTIU DE PRÉSTEC;
   Els seus ingressos mensuals;
   Vàlid Número de telèfon mòbil:

   Gràcies per la seva comprensió al seu contacte mentre esperem

   Salutacions
   administració
   Correu electrònic: mrsladystella0044@gmail.com

   Elimina
 3. Hola, sóc la senyora de la fe, un prestador de préstec privat que presten una oportunitat de temps de vida. Necessita préstec urgent per pagar el seu deute o vostè necessita un préstec per millorar el seu negoci? Vostè ha estat rebutjat pels bancs i altres institucions financeres? Necessita un préstec de consolidació o hipoteca? buscar més perquè estem aquí per fer que tots els seus problemes financers una cosa del passat. La nostra préstecs a persones que necessiten assistència financera, que tenen un mal crèdit o necessiten diners per pagar les factures, per invertir en el negoci a nivell de 2%. Vull utilitzar aquest mitjà per informar-li que proporcionem assistència fiable i destinatari i estarem disposats a oferir préstecs, així que poseu-vos en contacte amb nosaltres avui email: (faithchristianloan@gmail.com) Telèfon: 13,239,892,531
  Informació Prestatari: Nom complet: _______________ Estat: __________________ Sexe: ______________________ Edat: ______________________ Suma del préstec necessari: _______ Durada del préstec: ____________ El propòsit del préstec: _____________ Telèfon: ________
  Gràcies.

  ResponElimina
 4. Hola

  Estem formada Organització cristiana per ajudar a la gent a les necessitats d'ajuda, com ara help.So financera si vostè està passant per dificultats financeres o es troba en alguna embolic financer, i necessita els fons per posar en marxa el seu propi negoci, o si necessita préstec per liquidar el seu deute o pagar els seus comptes, iniciar un bon negoci, o que tenen dificultats per obtenir préstecs de capital dels bancs locals, en contacte amb nosaltres avui a través de correu electrònic mrsladystella0044@gmail.com per a la bíblia diu "" Lluc 11:10 Tot el que demana, rep; el que busca troba; i al que crida, se li obrirà la porta ".Així no deixeu que aquestes oportunitat passi de llarg perquè Jesús és el mateix ahir, avui i sempre more.Please aquests és de greus mentalitat i la gent temorosa de Déu.

  El teu nom:
  SEX;
  EDAT;
  país
  Suma del préstec:
  Durada del préstec:
  OBJECTIU DE PRÉSTEC;
  Els seus ingressos mensuals;
  Vàlid Número de telèfon mòbil:

  Gràcies per la seva comprensió al seu contacte mentre esperem

  Salutacions
  administració
  Correu electrònic: mrsladystella0044@gmail.com

  ResponElimina
 5. Hola

  Estem formada Organització cristiana per ajudar a la gent a les necessitats d'ajuda, com ara help.So financera si vostè està passant per dificultats financeres o es troba en alguna embolic financer, i necessita els fons per posar en marxa el seu propi negoci, o si necessita préstec per liquidar el seu deute o pagar els seus comptes, iniciar un bon negoci, o que tenen dificultats per obtenir préstecs de capital dels bancs locals, en contacte amb nosaltres avui a través de correu electrònic mrsracheljnicoleloanfunds.uk@gmail.com per a la bíblia diu "" Lluc 11:10 tot el que demana, rep; el que busca troba; i al que crida, se li obrirà la porta ".Així no deixeu que aquestes oportunitat passi de llarg perquè Jesús és el mateix ahir, avui i sempre more.Please aquests és de greus mentalitat i la gent temorosa de Déu.

  El teu nom:
  SEX;
  EDAT;
  país
  Suma del préstec:
  Durada del préstec:
  OBJECTIU DE PRÉSTEC;
  Els seus ingressos mensuals;
  Vàlid Número de telèfon mòbil:

  Gràcies per la seva comprensió al seu contacte mentre esperem

  Salutacions
  administració
  Correu electrònic: mrsracheljnicoleloanfunds.uk@gmail.com

  ResponElimina
 6. Bon dia a tots, sóc la senyora Rita pel seu nom, jo ​​sóc
  un ciutadà d'Espanya, que estava esperant a una companyia de préstecs genuïna
  durant els últims 6 mesos i tot el que tinc munt d'estafes que em van fer confiança
  ells i al final del dia, em van portar US $ 6.000,00 incorrecte sense
  donar res a canvi, es va perdre tota la meva esperança, que estava confós i
  frustrat, em resulta molt difícil alimentar la meva família, mai volia
  tenir res a veure amb les companyies de préstecs a la xarxa de nou, perquè jo
  mai va confiar en qualsevol companyia de préstecs, ja que estava equivocat, així que vaig anar a demanar prestat
  diners d'un amic, em va explicar tot el que va passar i ella
  va dir que no em pot ajudar, vostè sap que una companyia de préstecs que poden
  m'ajudi, que només va obtenir un préstec d'ells, que em va guiar sobre com
  sol·licitar el préstec, va fer el que em va dir, em vaig presentar, encara que mai
  creia, però he intentat i per a la meva sorpresa va ser concedida meu préstec
  a mi dins de 24 hores, no podia creure el que veia, em sento feliç i
  jove i ric gràcies a Déu que després d'aquesta estafa a tot el
  llocs d'una empresa real com aquesta encara allà, si us plau, els aconsello
  tots per aquí que estan en necessitat de préstec i es pot confiar,
  fiable i capaç de pagar a temps, perquè els fons per contactar a Josep que està al pessebre joseloan a través d'e-mail: joseluisloans@gmail.com ell un correu electrònic avui i estarà feliç d'haver fet

  ResponElimina
 7. URGENT oferta de préstec APLICA. EMPRESA
  Benvolguts sol·licitants de préstecs. Estem certificats prestador de préstecs que ofereixen préstecs a les persones que estan en necessitat de loans.We donar préstecs als efectes de la inversió empresarial, els impostos, el deute, comptes, etc, amb taxa d'interès del 2%. Vols iniciar un negoci i necessita capital? La seva ajuda és finalment aquí. Li donarem tot el crèdit per la quantitat de tarifa barata i accessible només el 2%. Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres avui a través de unitedloan60@gmail.com. Estem certificats, dignes de confiança, fiable i eficient.
  GRÀCIES.
  ESTATS préstec.
  El Sr. David Blunkett

  ResponElimina

 8. Hola,
  Tothom estic tan feliç que dóna un cop d'ull al meu gran testimoni de com vaig aconseguir el meu préstec desig del Sr. Abraham, que és l'encarregat de préstec de l'empresa bancària de la ciutat, vull utilitzar ràpidament aquesta oportunitat per deixar que tothom sap d'això, Am senyora Maira Lukas d'Andorra, que estava a la recerca d'un préstec per iniciar el meu propi negoci en suport del meu marit pel que fa a les despeses dels nens, així que vaig anar en línia a la recerca de préstec quan em vaig trobar amb alguns prestadors que fan trampa i estafat al meu pocs diners en aquest procés de quan vaig arribar confusa i ni tan sols sé què més fer, perquè els pocs diners que tenia amb mi va ser portat per aquests bastards fraudulents que es fan dir els prestadors de crèdits real, així que un dia fidel com jo estava navegant a través de la recerca a Internet per la feina em vaig trobar amb alguns testimonis comentaris al fòrum d'un senyor nugyenven, i la Sra idohdo benedicció sobre la forma en què reben el seu préstec de banc de la ciutat de l'empresa correu electrònic: citybankloan123@gmail.com Així que em vaig dir a mi mateix que he de donar a això un judici perquè tenia tanta por que fa al que els altres prestadors fer a mi, així que em vaig anar per davant vaig prendre la seva adreça de correu electrònic personal que es trobava en aquests comentaris en el fòrum així que vaig entrar en contacte amb ell per informar-lo que jo estava arbitrat a ell per alguns clients que van rebre la seva préstec de la seva empresa, el Sr. nugyenven, i la Sra idohdo benedicció, i quan va sentir que estava molt feliç per això, pel que a mi que sóc a la companyia adequada assegurar on puc rebre la meva quantitat del préstec desig, em van donar el préstec del prestatari formulari de sol·licitud per omplir i tornar, vaig fer tot el que, tenint en compte que tota la meva informació necessària sobre mi, així que em van donar els termes i condicions de la seva companyia tot va transcórrer sense problemes, sense perdre temps, en no menys de 24 hores es va informar que el meu préstec suma vàlida 6.000.000 euro ha estat registrat i aprovat per la seva junta de préstec de fiduciari, així que en aquest procés del temps jo estava tan feliç quan em van dir que hauria de enviar-los per la banca detalls, però estava poc escèptic de fer això pel que he dit tinc confiança i crec que per a aquest prestador anomenat Sr. Abraham, els vaig donar per compte bancari de manera tan sorprenent que rebo i alerta del meu banc que el meu compte ha estat acreditat amb la suma de banc de la ciutat 6.000,000 euros. Així que li enviarem un correu electrònic amb urgència que tinc rebre la meva préstec amb èxit, pel que els meus estimats germans i germanes per aquí encara a la recerca de companyia de préstecs genuïna vaig a avisar-li que l'amabilitat de posar-se en contacte amb el Sr. Abraham amb el mateix Correu electrònic: citybankloan123@gmail.com i jo sabia que també l'ajudarà amb la quantitat del préstec desig bé, enviar-les per correu electrònic avui en dia i vostè serà feliç d'haver-ho fet.
  Senyora, Maira Lukas

  ResponElimina

 9. Hola,
  Tothom estic tan feliç que dóna un cop d'ull al meu gran testimoni de com vaig aconseguir el meu préstec desig del Sr. Abraham, que és l'encarregat de préstec de l'empresa bancària de la ciutat, vull utilitzar ràpidament aquesta oportunitat per deixar que tothom sap d'això, Am senyora Maira Lukas d'Andorra, que estava a la recerca d'un préstec per iniciar el meu propi negoci en suport del meu marit pel que fa a les despeses dels nens, així que vaig anar en línia a la recerca de préstec quan em vaig trobar amb alguns prestadors que fan trampa i estafat al meu pocs diners en aquest procés de quan vaig arribar confusa i ni tan sols sé què més fer, perquè els pocs diners que tenia amb mi va ser portat per aquests bastards fraudulents que es fan dir els prestadors de crèdits real, així que un dia fidel com jo estava navegant a través de la recerca a Internet per la feina em vaig trobar amb alguns testimonis comentaris al fòrum d'un senyor nugyenven, i la Sra idohdo benedicció sobre la forma en què reben el seu préstec de banc de la ciutat de l'empresa correu electrònic: citybankloan123@gmail.com Així que em vaig dir a mi mateix que he de donar a això un judici perquè tenia tanta por que fa al que els altres prestadors fer a mi, així que em vaig anar per davant vaig prendre la seva adreça de correu electrònic personal que es trobava en aquests comentaris en el fòrum així que vaig entrar en contacte amb ell per informar-lo que jo estava arbitrat a ell per alguns clients que van rebre la seva préstec de la seva empresa, el Sr. nugyenven, i la Sra idohdo benedicció, i quan va sentir que estava molt feliç per això, pel que a mi que sóc a la companyia adequada assegurar on puc rebre la meva quantitat del préstec desig, em van donar el préstec del prestatari formulari de sol·licitud per omplir i tornar, vaig fer tot el que, tenint en compte que tota la meva informació necessària sobre mi, així que em van donar els termes i condicions de la seva companyia tot va transcórrer sense problemes, sense perdre temps, en no menys de 24 hores es va informar que el meu préstec suma vàlida 6.000.000 euro ha estat registrat i aprovat per la seva junta de préstec de fiduciari, així que en aquest procés del temps jo estava tan feliç quan em van dir que hauria de enviar-los per la banca detalls, però estava poc escèptic de fer això pel que he dit tinc confiança i crec que per a aquest prestador anomenat Sr. Abraham, els vaig donar per compte bancari de manera tan sorprenent que rebo i alerta del meu banc que el meu compte ha estat acreditat amb la suma de banc de la ciutat 6.000,000 euros. Així que li enviarem un correu electrònic amb urgència que tinc rebre la meva préstec amb èxit, pel que els meus estimats germans i germanes per aquí encara a la recerca de companyia de préstecs genuïna vaig a avisar-li que l'amabilitat de posar-se en contacte amb el Sr. Abraham amb el mateix Correu electrònic: citybankloan123@gmail.com i jo sabia que també l'ajudarà amb la quantitat del préstec desig bé, enviar-les per correu electrònic avui en dia i vostè serà feliç d'haver-ho fet.
  Senyora, Maira Lukas

  ResponElimina
 10. Bon dia,

    Som un Govern de confiança legítima registrat prestador de diners. Som una empresa que ofereix ajuda financera. Ens presten fons a les persones que necessiten assistència financera, que tenen un mal historial de crèdit o en necessitat de diners per pagar les factures, per invertir en el negoci. Vull utilitzar aquest mitjà per informar-li que prestem assistència fiable beneficiari com jo estarem encantats d'oferir-li un préstec en el 2%, així que no dubteu a demanar un préstec, perquè li oferirem amb el millor del nostre servei.

  Els serveis prestats inclouen *
  refinançar *
  Millores per a la llar*
  Préstec d'Inversió *
  Préstecs d'Autos *
  La consolidació de deute *
  Línia de crèdit *
  Segona Hipoteca *
  Préstecs de negocis *
  Préstecs personals *
  Els préstecs internacionals.
   
  DEUTORS D'INFORMACIÓ:
   
  Nom complet:
  gènere:
  Estat civil:
  Adreça:
  Postal / Ciutat:
  país:
  Data de naixement :
  finançament:
  quantitat requerida:
  Durada del préstec:
  Salari / ingressos anuals:
  ocupació:
  El propòsit del préstec:
  telèfon:
  Fax:
   

  Lema: Proporcionem als nostres clients amb un programa de crèdit i garantia segura rebrà.

  Salutacions cordials.

  Daniel / MD /

  Contactes de correu electrònic: Danielwallsloancompany@gmail.com

  ResponElimina
 11. Ets un home o dona de negocis? Areyou en una financera
  desordre o vostè necessita fons per iniciar el seu
  Negoci propi? Necessita un préstec per
  liquidar el seu deute o pagar els seus comptes o
  iniciar un bon negoci?
  Té un baix puntuació de crèdit i que està
  que tenen dificultats per obtenir el capital /
  préstec dels bancs locals i altres institucions financeres?
  Necessita un préstec o el finançament per qualsevol
  raó?

  Oferim préstec a baixa taxa d'interès del 2% i sense
  verificació de crèdit, oferim préstecs personals, préstecs
  consolidació del deute, el risc
  de capital, préstecs comercials, préstecs educatius,
  hipoteques o préstecs, per alguna raó
  que van des de $ 1.000 a $ 10.000.000. Per tornar a nosaltres ara
  en johnholtprivateloancompany@gmail.com
     Amb respecte,
    John Holt
     Emaill: johnholtprivateloancompany@gmail.com

  ResponElimina
 12. Ets un home o dona de negocis? Areyou en una financera
  desordre o vostè necessita fons per iniciar el seu
  Negoci propi? Necessita un préstec per
  liquidar el seu deute o pagar els seus comptes o
  iniciar un bon negoci?
  Té un baix puntuació de crèdit i que està
  que tenen dificultats per obtenir el capital /
  préstec dels bancs locals i altres institucions financeres?
  Necessita un préstec o el finançament per qualsevol
  raó?

  Oferim préstec a baixa taxa d'interès del 2% i sense
  verificació de crèdit, oferim préstecs personals, préstecs
  consolidació del deute, el risc
  de capital, préstecs comercials, préstecs educatius,
  hipoteques o préstecs, per alguna raó
  que van des de $ 1.000 a $ 10.000.000. Per tornar a nosaltres ara
  en johnholtprivateloancompany@gmail.com
     Amb respecte,
    John Holt
     Emaill: johnholtprivateloancompany@gmail.com

  ResponElimina
 13. HOLA, Està vostè en necessitat de préstec, capital de risc, préstec de negocis, préstec per a l'Educació, préstec de casa, préstec per qualsevol motiu i necessitats urgents!. amb una durada màxima de 10 anys. Ha estat rebutjat pel seu banc? Vostè té mal crèdit? Vostè té comptes de pagar? Està vostè en deute? Cal establir un negoci? No es preocupi més ja que estem aquí per oferir-li un préstec amb taxa d'interès del 2%. Les nostres gammes de préstec de $ 500 dòlars a $ 50, 000.000,00, També s'endeuten en dòlars nord-americans i euros i cada una altra moneda en el món !! Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui a través de correu electrònic; (Careyrodriguez7@gmail.com)

  ResponElimina
 14. La senyora Caterina,mai podré oblidar.
  Gràcies per tot el que em vas fer,gràcies a tu vaig ser capaç de pagar els meus deutes i reiniciar la meva activitat.
  Per a totes les seves necessitats de crèdit, per fer realitat els teus desitjos,t'aconsello aquesta Senyora perquè és un prestador seriós i honest.
  Aquí està la seva adreça de correu electrònic : catherinefromageot74@gmail.com

  ResponElimina
 15. Hola, aquí vénen una altra companyia de préstecs que canviarà la seva vida per sempre préstec ve, sóc el Sr Patrick Frederick un prestador de préstecs de certificats, que ofereixen préstecs als sectors individuals i públiques que estan en necessitat d'assistència financera en una baixa taxa d'interès del 2% . Els nostres serveis inclouen:
  * Préstecs Personals * consolidació de deute
  * Préstecs Comercials * Préstecs d'educació
  * * Préstecs hipotecaris garantits
  * Préstec no assegurat * hipoteques
  * Préstecs Comercials * Préstecs d'inversió
  préstecs compren prescriuen per a la construcció de préstecs per favor, ompli el següent formulari i tornada si vostè està interessat: (patrickloans15@gmail.com) Patrick préstecs estan certificats i fiable companyia de préstecs, s'apliquen avui i resoldre el problema financer actual. Recordeu que el deutor pel que procedim. Anem a mirar cap endavant a sentir de vostè per tal de seguir endavant. Salutacions, i e-mail: PATRICKLOANS15@GMAIL.COM. agrair

  ResponElimina
 16. Bon dia sóc la senyora ( Annia vicky) dels Estats Estat d'Amèrica, em vaig quedar a Alabama, i tinc un negoci en fallida, fins que em vaig trobar amb aquest correu de l'empresa que m'ajudi a obtenir un préstec per a negocis ,, i ara vull utilitzat aquest breu mitjà per felicitar l'empresa anteriorment per als diners ràpid i segur que
  préstec per a mi sense cap tipus de garantia, i prestarà 500,000USD de la companyia per salvar el meu negoci i molt més, vaig veure el seu correu al Internet, tothom sempre donen testimoni del que van fer, així que ràpidament en contacte amb ells i tots ells van fer tot el possible per a mi sense l'estrès i la meva els diners va ser enviat al meu compte 24 hores més tard, em sento content de sorpresa i, ara Ara tinc un agent de control estàndard de negocis que m'ajuden, ara vaig a aconsellar aquells que necessiten préstec urgent per contactar amb ells en diamondloancompany00@gmail.com és una molt bona companyia i que saben que van a ajudar immediatament .. A baix és el seu préstec paraules d'alè. Per als prestadors de préstecs són financerament baix i necessita
  préstec? Necessita préstec per pagar els crèdits i deutes? Necessita finançament per configurar el seu propi negoci? Necessita préstecs per dur a terme projectes de grans dimensions? fer Necessita préstec de la universitat? Necessita finançament per a diversos altres processos? contactes de correu electrònic: diamondloancompany00@gmail.com

  ResponElimina
 17. Hola,
  Necessita un préstec urgent per finançar el seu negoci o per a qualsevol propòsit? llicència de prestador de préstec Estem certificats .We ofereixen préstecs internacionals a les empreses comercials, empreses i individus a una taxa d'interès assequible. Pot ser que sigui un curt o llarg termini del préstec, i fins i tot si vostè té mal historial de crèdit que va a processar seu préstec tan aviat com rebem la seva petició. Som una institució financera independent, contacta amb nosaltres per correu electrònic; oceanlenders05@gmail.com

  ResponElimina
 18. Està cansat de recerca de préstecs i hipoteques, Ha estat rebutjat constantment pels seus bancs i altres institucions financeres, oferim qualsevol forma de préstec a persones físiques i jurídiques a baixa taxa d'interès del 2% Si vostè està interessat en prendre un préstec , no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres avui, ens comprometem a oferir els millors serveis ever.Just ens donen una oportunitat, a causa d'un judici el convencerà. Quines són les seves necessitats financeres?

  Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic: [remy.credit111@gmail.com]


  Necessita un préstec de negocis?
  Necessita un préstec personal?
  Vols comprar un cotxe?
  Vols refinançar?
  Necessita un préstec hipotecari?

  Necessita un enorme capital per començar la seva proposta de negoci o expansió?
  Heu perdut l'esperança i li sembla que no hi ha sortida, i la seva càrrega financera encara persisteix?

  Si us plau, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per a una possible cooperació empresarial

  Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic: [remy.credit111@gmail.com]

  ResponElimina
 19. Signatura préstec Mundial cel, que donen préstecs a una taxa d'interès del 3% 0f.
   

  Bon dia senyor / ma am.

  Som una empresa privada i oferim préstecs a baixes taxes d'interès en la determinació de la quantitat del préstec és d'entre 100 milions les provisions de cartera a $ 1000 dòlars del préstec per al desenvolupament empresarial: la competitivitat d'expansió de marges / negoci.

  Oferim una varietat de préstecs

  * Préstecs Personals (amb i sense garantia)
  * Préstecs Comercials (amb i sense garantia)
  * Préstec de Consolidació
    
  No hi ha honoraris per avançat.

  Li donem les gràcies per trobar el temps de llegir aquest anunci.
  Per a més informació i consultes, enviar correu electrònic a nosaltres avui
  skyworldloanfirm@gmail.com


  Sarah Williams.

  ResponElimina
 20. Potřebujete uver nebo z financování typu jakéhokoli? Byly odmítán SVE Banky kvůli špatnou úvěrovou? Vaig matar nezaplacené účty nebo v dluzích? Mami Dobry splátkový kalendár s nízkou úrokovou sazbou veu výši 2%. Pro vice informaci, kontaktujte Nás cosí prostřednictvím correu Mailu: REMY.CREDIT111@gmail.com~~HEAD=pobj, típ Nasich úvěrových služeb, které vydává

  Formular Žádosti o uver
  Jmena uchazečů: ____________________
  Vyse úvěru es požaduje: __________________
  Doba trvání úvěru: _________________
  Ucel úvěru: _______________________
  Adresa žadatele: _________________
  Povolání: __________________________
  Město: ___________________________
  SAT: __________________________
  Zeme: __________________________
  Pohlaví: _____________________
  Vek: ________________________
  požádat o půjčku pred ......... ..
  Telefonní číslo: ___________________________________
  Contacte: Correu electrònic: REMY.CREDIT111@gmail.com

  ResponElimina
 21. Hola, aquí vénen una altra companyia de préstecs que canviarà la seva vida per sempre préstec ve, sóc el Sr Patrick un prestador de préstecs de certificats, que ofereixen préstecs als sectors individuals i públiques que estan en necessitat d'assistència financera en una baixa taxa d'interès del 3%. Els nostres serveis inclouen:
  PATRICKLOANS15@GMAIL.COM
  * Préstecs Personals * consolidació de deute
  * Préstecs Comercials
  * * Préstecs hipotecaris garantits
    * * Les hipoteques de préstecs estudiantils
  Si està interessat si us plau ompli aquest formulari i retorn:
  Nom :
  país:
  sexe:
  Quantia del préstec necessari:
  durada del préstec
  omplir el formulari i enviar-lo a aquest correu electrònic de l'empresa: (patrickloans15@gmail.com)
  Déu els beneeixi
  Patrick préstecs limitats

  ResponElimina
 22. Get a Loan Today At 3% Interest Rate, contact us at:stellamorrisloanfirm@gmail.com

  Welcome to STELLA MORRIS LOAN FIRM, This is a legit loan Company, formed to help individuals who are in need of financial crises and help them achieve their goals in life.

  Available Loans we offer are,

  1. Personal Loans (Secure and Unsecured)
  2. Business Loans (Secure and Unsecured)
  3. Combination Loan
  4. Consolidation Loan And Many More:

  Interested clients should please send request to our email for application form and terms. Try and see for your self, our wonderful services that does not exceed working days for loan processing and just only (1)hour 35 minutes of loan Transfer.

  EMAIL---[ stellamorrisloanfirm@gmail.com ]

  Warm Regards

  ResponElimina
 23. Necessita un préstec? En cas afirmatiu! Contacte Oceà Finances i la Hipoteca Limited ® per la quantitat de petites i grans préstecs. Donem a préstec a una taxa d'interès del 2%. Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui a través de correu electrònic a oceanfinance459@gmail.com .També donar a conèixer a partir. 5 lliures mil lliures a 100 milions de lliures per a particulars i empreses, el crèdit està obert a tothom, independentment de la seva nacionalitat.

  ResponElimina
 24. Et portem salutacions de companyia de préstecs Andrew guanyadors.

  Necessita ajuda financera de qualsevol tipus?
  Préstecs personals?
  Préstecs de negoci?
  Els préstecs hipotecaris?
  Agrícola i finançament del projecte?

  Donem préstecs a tipus d'interès del 2%! Contacte

  (Andrewwinnersloan@gmaill.com)

  hem ajudat a moltes persones que ara són els orgullosos propietaris dels seus propis negocis, cases, cotxes, així els demano que no es quedi fora d'aquesta oportunitat única a la vida. pel que en contacte amb nosaltres avui

  (Andrewwinnersloan@gmail.com)

  ResponElimina
 25. URGENT oferta de préstec APLICA. EMPRESA
  Benvolguts sol·licitants d'loans.We estan certificats prestador de préstecs que ofereixen préstecs a persones que estan en necessitat de loans.We donar préstecs als efectes de la inversió empresarial, els impostos, el deute, comptes, etc, amb taxa d'interès del 2%. Vols iniciar un negoci i necessita capital? La seva ajuda és finalment aquí. Li donarem tot el crèdit per la quantitat de tarifa barata i accessible només el 2%. Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres avui a través de
  trinitygloballoanltd@gmail.com
    Estem certificats, dignes de confiança, fiable i eficient.
  GRÀCIES.
  TRINIDAD préstec global LTD

  ResponElimina
 26. Necessita préstecs Està buscant un préstec de negocis? préstec personal, casa préstec, préstec de cotxe, préstec d'estudiant, préstecs de consolidació de deutes, préstecs sense garantia, capital de risc, etc .. O ha estat negat un préstec per un banc o un institució financera per qualsevol motiu. Sóc el Sr. Eric finances, un prestador, el crèdit a empreses i particulars en una taxa d'interès baixa i assequible de la taxa d'interès del 3%. Si està interessat? Contacti'ns avui en ( ericfinancee@gmail.com o ericfinancee@outlook.com) també pot trucar +1 936-681-9131 o text per a més i obtenir el seu préstec avui dia.

  ResponElimina
 27. Ha estat a la recerca d'un prestador de préstec legítim? ? Cal seriós préstec urgent per iniciar el seu propi negoci? Està vostè en deute? Aquesta és la seva oportunitat d'aconseguir els seus desitjos i ens donen préstecs personals, préstecs comercials i préstecs corporatius i tots els tipus de crèdit del 2% s'anul·li per obtenir més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic (beverlyloan.institute@gmail.com o beverlyfinance084@gmail.com)

  ResponElimina
 28. Necessita un préstec? En cas afirmatiu! Contacte Oceà Finances i la Hipoteca Limited ®for quantitat petites i grans préstecs. Donem a préstec a una taxa d'interès del 2%. Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui a través de correu electrònic a oceanfinance459@gmail.com .També donar a conèixer a partir. 5 lliures mil lliures a 100 milions de lliures per a particulars i empreses, el crèdit està obert a tothom, independentment de la seva nacionalitat.
   

  ResponElimina
 29. URGENT oferta de préstec GENUI Aplicar ara.
       (Franklinsloans37@gmail.com)

  Està buscant un préstec de negocis? préstec personal, préstec de la casa, el cotxe
  préstecs, préstecs estudiantils, préstecs de consolidació de deutes, préstecs sense garantia, de risc
  de capital, etc .. O ha estat negat un préstec per un banc o un
  institució financera per qualsevol motiu. Som prestadors privats, préstecs
  a empreses i particulars en una taxa d'interès baixa i assequible de
  taxa d'interès del 2%. Si està interessat en un préstec? Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui
  (Franklinsloans37@gmail.com) i obtenir el seu préstec avui.
  Necessita un préstec urgent o qualsevol altre tipus d'ajuda financera?

  Oferim tot tipus de préstec al dos per cent (2%) d'interès. escriviu-nos ara
  a través de: Franklinsloans37@gmail.com amb la següent informació

  nom complet
  data de naixement::
  país:
  ocupació:
  total del préstec:
  durada del préstec:
  propòsit del préstec:
  ingressos mensuals:

  Envieu-nos un correu electrònic ara a través de (Franklinsloans37@gmail.com)

  Salutacions
  Mr.Williams Henry Franklin.
  cap Anunciant
  WILLIAMS PRÉSTECS LTD.

  ResponElimina
 30. URGENT oferta de préstec GENUI Aplicar ara.
       (Franklinsloans37@gmail.com)

  Està buscant un préstec de negocis? préstec personal, préstec de la casa, el cotxe
  préstecs, préstecs estudiantils, préstecs de consolidació de deutes, préstecs sense garantia, de risc
  de capital, etc .. O ha estat negat un préstec per un banc o un
  institució financera per qualsevol motiu. Som prestadors privats, préstecs
  a empreses i particulars en una taxa d'interès baixa i assequible de
  taxa d'interès del 2%. Si està interessat en un préstec? Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui
  (Franklinsloans37@gmail.com) i obtenir el seu préstec avui.
  Necessita un préstec urgent o qualsevol altre tipus d'ajuda financera?

  Oferim tot tipus de préstec al dos per cent (2%) d'interès. escriviu-nos ara
  a través de: Franklinsloans37@gmail.com amb la següent informació

  nom complet
  data de naixement::
  país:
  ocupació:
  total del préstec:
  durada del préstec:
  propòsit del préstec:
  ingressos mensuals:

  Envieu-nos un correu electrònic ara a través de (Franklinsloans37@gmail.com)

  Salutacions
  Mr.Williams Henry Franklin.
  cap Anunciant
  WILLIAMS PRÉSTECS LTD.

  ResponElimina
 31. Bon dia,

  Necessita un préstec personal? ¿La seva signatura, companyia o indústria necessiten ajuda financera? Necessita finançament per començar el seu negoci? Necessita finançament per ampliar el seu negoci? Donem a préstec a inviduals interessades que busquen préstec amb bona fe. Està vostè de debò en necessitat d'un préstec urgent contacte amb nosaltres al correu electrònic: exxonmobil191@outlook.com

  DETALLS D'APLICACION DE PRÉSTEC

  1) Els noms complets: ............
  2) Vaig veure: .................
  3) Edat: ........................
  4) País: .................
  5) Número de telèfon: ........
  6) Ocupació: ..............
  7) Ingrés mensual: ......
  8) Suma del préstec necessari: .....
  9) Durada del préstec: ...............
  10) Propòsit del préstec: ...........

  Gràcies.

  ResponElimina
 32. Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com , ( PergoCF@qualityservice.com ) , bayport@safrica.com
  Do You Need A Personal Loan Or Business Loans? If Yes Email: Your Name:Amount needed:Duration:Country:Mobile:Contact Us Via Email: PergoCF@qualityservice.com

  ResponElimina
 33. Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com , ( PergoCF@qualityservice.com ) , bayport@safrica.com
  Do You Need A Personal Loan Or Business Loans? If Yes Email: Your Name:Amount needed:Duration:Country:Mobile:Contact Us Via Email: PergoCF@qualityservice.com

  ResponElimina
 34. Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com , ( PergoCF@qualityservice.com ) , bayport@safrica.com
  Do You Need A Personal Loan Or Business Loans? If Yes Email: Your Name:Amount needed:Duration:Country:Mobile:Contact Us Via Email: PergoCF@qualityservice.com

  ResponElimina
 35. Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com , ( PergoCF@qualityservice.com ) , bayport@safrica.com
  Do You Need A Personal Loan Or Business Loans? If Yes Email: Your Name:Amount needed:Duration:Country:Mobile:Contact Us Via Email: PergoCF@qualityservice.com

  ResponElimina
 36. Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com , ( PergoCF@qualityservice.com ) , bayport@safrica.com
  Do You Need A Personal Loan Or Business Loans? If Yes Email: Your Name:Amount needed:Duration:Country:Mobile:Contact Us Via Email: PergoCF@qualityservice.com

  ResponElimina
 37. Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com , ( PergoCF@qualityservice.com ) , bayport@safrica.com
  Do You Need A Personal Loan Or Business Loans? If Yes Email: Your Name:Amount needed:Duration:Country:Mobile:Contact Us Via Email: PergoCF@qualityservice.com

  ResponElimina
 38. Get a Loan Today At 3% Interest Rate, contact us at:stellamorrisloanfirm@gmail.com

  Welcome to STELLA MORRIS LOAN FIRM, This is a legit loan Company, formed to help individuals who are in need of financial crises and help them achieve their goals in life.

  Available Loans we offer are,

  1. Personal Loans (Secure and Unsecured)
  2. Business Loans (Secure and Unsecured)
  3. Combination Loan
  4. Consolidation Loan And Many More:

  Interested clients should please send request to our email for application form and terms. Try and see for your self, our wonderful services that does not exceed working days for loan processing and just only (1)hour 35 minutes of loan Transfer.

  EMAIL---[ stellamorrisloanfirm@gmail.com ]

  Warm Regards

  ResponElimina
 39. TESTIMONI DE FIXACIÓ un préstec del crèdit de servei prudent i secreta, també pot ser un copartícip d'ell!

  Hola a tots, sóc la senyora Car White pel seu nom, un ciutadà dels EUA .. Immediatament em vull utilitzar aquest mitjà per difondre el testimoni de com el Senyor em va portar a l'entitat financera i real de préstec de fiar que ha canviat la meva vida a l'herba de la gràcia, d'un nivell de misèria a una dona d'èxit que ara pot presumir de rics, rica vida feliç i saludable i sense estrès o dificultats financeres. Avui em considera ara com una dona d'honor. Després de mesos d'intentar obtenir un préstec a l'Internet, que era en va i em va passar a caure en mans d'estafes, que em van estafar a la suma de $ de 2000. I quan això passa, jo estava tan confosa i desesperada i pregant a Déu que em localitzi a un veritable, legítim i genuí en línia prestador préstec que no se sumarà als meus dolors. Així que vaig decidir trucar a un amic meu que recentment va obtenir un préstec en línia, es discuteix sobre aquest problema i per a la nostra conclusió a la que em va parlar d'un home anomenat Sr. Deacon Francis Johnson qui és el CEO de FRANCIS JOHNSON CORPORATIVA DE PRÉSTEC empresa a nivell mundial. Pel que va sol·licitar un préstec per la quantitat ($ 506.000,00), amb una taxa d'interès tan baix com el 3% a l'any, i jo els vaig donar el meu màxim corporació i acatar les instruccions donades a mi per la institució, i aviat, el meu préstec aprovat fàcilment sense cap tipus d'estrès o retard, i tots els preparatius que es van fer pel que fa a la transferència de crèdits i en menys de dos (2) dies del préstec dipositat en el meu compte bancari. La meva gent lluny i de prop, això no és un gran testimoni? Això ara em fa creure que on hi ha mals encara existeixen els bons i honestos. Així que m'agradaria aconsellar-li que hi són que vol assegurar un real i un préstec genuí, que si us plau poseu-vos en contacte amb FRANCIS JOHNSON CORPORATIU EMPRESA préstec a través de la següent adreça de correu electrònic: (Corporativeloancompany@gmail.com), sempre or que Déu en el Cel beneir-ho per les coses bones que ha fet en la meva vida. Un cop més, aneu en compte en la recerca d'un prestador de préstec en línia molts d'ells són estafes! Una cosa que sempre li dic a la gent és que demanar un préstec en aquesta institució, ha de tenir una Màxima bona fe i digne de confiança.

  Gràcies i que Déu els beneeixi

        signat
  La senyora Car White

  ResponElimina
 40. Necessita un préstec de crèdit financera urgent?
  * Transferència molt ràpid i immediat al seu compte bancari
  * Els pagaments comencen vuit mesos després de rebre els diners
  compte bancari
  * Baixa taxa d'interès del 2%
  * Amortització a llarg termini (1-30 anys) Longitud
  * Termes de préstec flexibles i pagament mensual
  *. Quant de temps es necessita per finançar? Després d'enviar la sol·licitud de préstec
  Vostè pot esperar una resposta preliminar a menys de 24 hores
  finançament en 72-96 hores després de rebre la informació que necessiten
  de vostè.

  Contactar amb aquesta empresa legítima i amb llicència, autoritzada
  per donar assistència financera a tothom
  Per obtenir més informació i formulari de sol·licitud de préstec

  correu electrònic: cashfirmarena@gmail.com


  Salutacions cordials
  Sir Joel Williams
  EFECTIU SIGNATURA EMPRESA PRÉSTEC
  CEO
  Tel: +601111850392
  Correu electrònic: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

  ResponElimina
 41. Necessita un préstec per pagar els seus comptes? un préstec per iniciar un negoci? un préstec per comprar una casa o un préstec per comprar un cotxe? qualsevol tipus de préstec que vostè està en necessitat de, en contacte amb nosaltres avui a través de: bishopf21loan@gmail.com

  ResponElimina
 42. Bon dia
  Què opines d'obtenir un préstec? Estàs seriosament en necessitat d'una urgent
  préstec per iniciar el seu propi negoci? Està vostè en deute? Aquesta és la teva oportunitat de
  que els seus desitjos, donem préstecs personals, préstecs de negocis i corporatius
  préstecs, i tot tipus de préstec amb interès del 2% per a més informació
  poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic: (Lapo.financialgroup01@outlook.com)
  Nota Tots els RESPOSTA s'han d'enviar a (Lapo.financialgroup01@outlook.com))
     Salutacions

  ResponElimina
 43. Els sol·licitants de préstecs estimats

  Vostè en qualsevol dificultat financera? Vols iniciar el seu propi negoci? Aquesta companyia de préstecs es va establir organitzacions de drets humans a tot el món amb l'únic propòsit d'ajudar els pobres i les persones amb dificultats financeres de la vida. Si voleu demanar un préstec, tornar a nosaltres amb el formulari de correu electrònic: elenanino0007@gmail.com

  Nom:
  La suma del préstec requerit:
  Durada del préstec:
  Número de mòbil:

  Gràcies i que Déu els beneeixi
  CONFIANÇA
  la senyora Elena

  ResponElimina
 44. Benvingut a Lakeland FINANCERS PRÉSTECS fons ajuden ORGANISATION.are que un home de negocis / dona a la recerca de préstec de negocis per augmentar el seu negoci, vostè està en la recerca de departament per al préstec per pagar els seus comptes, la qual cosa cada vegada les crisis financeres que està en, Lakeland és que ella es rendeix taxa d'interès anual ajuda today.our 100% és (2%), envieu-nos un e-mail a LAKELANDFINANCIAL.CO@GMAIL.COM per a un préstec ràpid i segur.

  Candidats interessats Ompli el següent formulari.
   
  País / Direcció: ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ....
  Codi postal: ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ..
  Data de naixement (aaaa-mm-dd) ... ... ... ... ... .. ....
  Telèfon: ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .... .. ..
  Sexe ... ... ... ... ... ... ... ... ....
  Estat civil: ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ..
  Professió: ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ....
  Funció que exerceix actualment al Lloc de treball ... ... ... ... ... ....
  Ingressos mensuals: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
  Tipus de préstec: ... ... ... ... ... ... ... .... ..
  Quantitat sol·licitada: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
  Durada del préstec: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ...
  Garantia Nom ... ... ... ... ... ... ... ....
  Una còpia anàlisi de la seva targeta d'identitat ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  ResponElimina
 45. Hola,
  Benvingut a Gina West Loan Firm, agraïm els bons comentaris que hem donat per Internet sobre els nostres bons treballs i agraïm a tots els que han obtingut un préstec de la nostra empresa. Ara anem a fer el que millor fem de nou. Necessiteu un préstec urgent? Un préstec probablement ampliar o iniciar el seu propi negoci? O pagar el deute? Això és per a vostè, amb un tipus d'interès tan baix com un 2% que s'adapti a qualsevol client i gaudirà dels nostres serveis. Si us plau, contacteu amb nosaltres ara

  Correu electrònic: ginawestloanfirm@gmail.com
  Hangout de Google: gina mullat
  GRÀCIES

  ResponElimina
 46. Dr Ogudugu que ofrece el mejor y más grande servicio relacionado con el hechizo de amor, hechizo enemigo, hechizo de protección, nacimiento de niño. Soy de Nigeria. Estoy haciendo estos hechizos de los últimos 25 años. Daré el resultado 100% seguro. Mis hechizos son muy poderosos y para el resultado instantáneo. No soy falso y puedo darle resultado por mis poderes. Mis poderes te muestran el resultado instantáneo. Si usted tiene cualquier problema en la vida como problema del amor, problema de la belleza, problema del nacimiento del niño entonces me entra en contacto con una vez. Soy la persona que puede darle el consejo correcto. Consultaré tu problema con mi dios y te responderé lo antes posible. No hay nada que no pueda resolver por mis poderes. Estoy haciendo esto por la razón, yo uso esto a la gente del servidor. Mis poderes no son para personas falsas o para tramposos.


  Contáctame -
  Correo electrónico: greatogudugu@gmail.com
  Sitio web: http://greatdrogudugusolutiontemple.webs.com/
  Teléfono: +2348055304321
  WhatsApp No: +2348055304321

  ResponElimina
 47. El meu nom és la Sra. Maria Pedro, la gerent de la branca de PRÉSTECS DE CONFIANÇA DE GARANTIA. Necessiteu un préstec urgent per pagar els seus deutes, necessiteu un préstec per millorar el vostre negoci, necessiteu un préstec de consolidació, una hipoteca o altres propòsits? Ha estat rebutjat pels bancs i altres institucions financeres? No busqueu més perquè estem aquí per fer que tots els seus problemes financers siguin una cosa del passat! Donem préstecs a empreses, entitats privades i particulars fiables a un tipus d'interès baix i assequible per un període fixat de 1-30 anys i un període de gràcia de sis mesos abans de l'inici del pagament mensual. Podeu contactar amb nosaltres mitjançant correu electrònic a través de: (mariapedroguaranteetrustloan@gmail.com)

  APLICACIÓ DE DADES

  1) Nom:
  2) País:
  3) Adreça:
  4) Gènere:
  5) Estat civil:
  6) Ocupació:
  7) Número de telèfon:
  8) Posició en lloc de treball:
  9) ingressos mensuals:
  10) Import del préstec:
  11) La durada del préstec:
  12) Objectiu del préstec:
  13) Data de naixement:
  Gràcies

  ResponElimina
 48. Hola a tothom,

  Benvingut a Maria Harry Loan Firm, agraïm els bons comentaris que han donat a conèixer Internet sobre els nostres bons treballs i agraïm a tots els que han obtingut un préstec de la nostra empresa. Ara anem a fer el que millor fem de nou. Necessites un préstec urgent? Un préstec probablement per expandir o iniciar el vostre propi negoci? Amb un tipus d'interès tan baix com un 2% que s'adapti a qualsevol client i que gaudiran dels nostres serveis. Per tant, contacteu amb nosaltres ara


  Correu electrònic: mariaharryloanfirm@gmail.com

  Pàgina de Facebook: https://web.facebook.com/Maria-Harry-Loan-Firm-419087971809301/?ref=aymt_homepage_panel

  Hangout de Google: Maria Harry

  Esperem una resposta de vostè. Gràcies.

  ResponElimina
 49. Oferta excepcional de préstec sense decepció entre individus


  Hola Senyor/Senyora

  Vaig trucar a la sra. Morales VERONICA .Jo havia treballat en el banc nacional del meu país, actualment dona de negocis jubilats de negoci oferta de préstec entre particular, seriós i honest, i he de dir seriosa i honesta, especialment en el nostre continent, i un pot per tots en el món.
  Jo era especial, que ofereix a punt diners a qualsevol persona, en interès amb vista a donar un nou impuls a aquestes activitats. Però a causa de les moltes persones que estaven buscant finançament per reviure les seves activitats va ser que vaig tenir van prestar diners a l'objectiu de la assistida per a la satisfacció de les seves necessitats, i només té una taxa del 2% i que no volem la devolució a mi m'havia deixat de fer préstecs entre particulars. Però alguns amics m'han aconsellat per començar a pagar perquè hi ha massa estafa en el préstec ofereix particular entre avui i també els estafadors publicar en tots els llocs, i si han de tornar als seus camps de recerca que con.
  Per tant, seguint aquests consells, sempre amb l'objectiu d'ajudar a totes les persones, Justa, Honesta, Savi, Seriós i Fiable, viva i capaç de complir amb aquests compromisos, vaig tornar a fer la meva oferta de préstec entre particulars.
  La meva oferta varia de 1000 a 1.000.000.000 de les persones, aquesta vegada, seriós i honest, jo sóc seriós i honest, de ser en la necessitat, el tipus d'interès és del 2 % en qualsevol termini de pagament.
  I per informar-vos que sóc una dona amb les qualitats requerides, i vaig donar el millor al meu préstec als meus clients sense cap decepció. Vaig tenir fins i tot va rebre amb els testimonis perquè ja estic fent la meva proves una mica a tot arreu del continent i del món. I li demano que vostè compartir la confiança i tot estarà bé.
  Estic disponible per complir amb els meus clients a una durada màxima de 24 hores per veure els dos dies de la recepció de la seva sol·licitud.
  COGNOMS : ..........................................

  PRIMERS NOMS : ..........................................

  PAÍS : ..........................................

  QUANTITAT : ..........................................

  NOMBRE : ..........................................


  Per a més informació poseu-vos en contacte amb mi a la meva adreça de Correu electrònic : moracevednica1973@gmail.com  Té la SEVA ATENCIÓ : no aconseguir esquinçat per fals prestadors per tal de lamentar-ho, perquè van publicar una gran quantitat de llocs disfressar-se com a prestador per a robar-te. Gràcies per la vostra posar en contacte amb mi i en espera de llegir.

  ResponElimina
 50. Oferta excepcional de préstec sense decepció entre individus


  Hola Senyor/Senyora

  Vaig trucar a la sra. Morales VERONICA .Jo havia treballat en el banc nacional del meu país, actualment dona de negocis jubilats de negoci oferta de préstec entre particular, seriós i honest, i he de dir seriosa i honesta, especialment en el nostre continent, i un pot per tots en el món.
  Jo era especial, que ofereix a punt diners a qualsevol persona, en interès amb vista a donar un nou impuls a aquestes activitats. Però a causa de les moltes persones que estaven buscant finançament per reviure les seves activitats va ser que vaig tenir van prestar diners a l'objectiu de la assistida per a la satisfacció de les seves necessitats, i només té una taxa del 2% i que no volem la devolució a mi m'havia deixat de fer préstecs entre particulars. Però alguns amics m'han aconsellat per començar a pagar perquè hi ha massa estafa en el préstec ofereix particular entre avui i també els estafadors publicar en tots els llocs, i si han de tornar als seus camps de recerca que con.
  Per tant, seguint aquests consells, sempre amb l'objectiu d'ajudar a totes les persones, Justa, Honesta, Savi, Seriós i Fiable, viva i capaç de complir amb aquests compromisos, vaig tornar a fer la meva oferta de préstec entre particulars.
  La meva oferta varia de 1000 a 1.000.000.000 de les persones, aquesta vegada, seriós i honest, jo sóc seriós i honest, de ser en la necessitat, el tipus d'interès és del 2 % en qualsevol termini de pagament.
  I per informar-vos que sóc una dona amb les qualitats requerides, i vaig donar el millor al meu préstec als meus clients sense cap decepció. Vaig tenir fins i tot va rebre amb els testimonis perquè ja estic fent la meva proves una mica a tot arreu del continent i del món. I li demano que vostè compartir la confiança i tot estarà bé.
  Estic disponible per complir amb els meus clients a una durada màxima de 24 hores per veure els dos dies de la recepció de la seva sol·licitud.
  COGNOMS : ..........................................

  PRIMERS NOMS : ..........................................

  PAÍS : ..........................................

  QUANTITAT : ..........................................

  NOMBRE : ..........................................


  Per a més informació poseu-vos en contacte amb mi a la meva adreça de Correu electrònic : moracevednica1973@gmail.com  Té la SEVA ATENCIÓ : no aconseguir esquinçat per fals prestadors per tal de lamentar-ho, perquè van publicar una gran quantitat de llocs disfressar-se com a prestador per a robar-te. Gràcies per la vostra posar en contacte amb mi i en espera de llegir.

  ResponElimina
 51. Hola, yo concedo préstamos de dinero a todas las personas capaces de pagar con una tasa de interés del 3,5% anual y un tiempo que va desde 6 meses a 15 años, dependiendo de la cantidad solicitada. Lo hacemos en todos los ámbitos. por favor escriba a nosotros para más información por e-mail: chantalelavilla@yahoo.fr

  ResponElimina
 52. Good Day Dear Loan Seeker,

  Do you need an urgent financial credit *? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible **then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application ** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours.

  Contact Email : bdsfn.com@gmail.com
  Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com
  Mrs. Pranchment Dura

  If you are interested contact us via: bdsfn.com@gmail.com and fill out the below loan application form.

  Loan application form:
  Full Name:....................
  Country:.....................
  State:..............
  City:..............
  Sex:.........................
  Phone Number:...........
  Loan Amount :...........
  Monthly income:..........
  Occupation:................... ....
  Loan Period:....................... ................
  Purpose of Loan:......................... ...........
  E-mail address:...................... ................
  Have You Applied Before?....................

  We awaits your urgent application form to be filled ok. Email Us: (bdsfn.com@gmail.com)

  Contact Email : bdsfn.com@gmail.com
  Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com
  Mrs. Pranchment Dura

  ResponElimina
 53. Hola

  Necessiteu un préstec urgent per satisfer les vostres necessitats financeres? Oferim préstecs de 2.000,00 a 50.000.000,00, som fiables, poderosos, ràpids i dinàmics, no comprovem el préstec i oferim garanties al 100% de préstecs estrangers durant el període d'aquesta transferència.

  També vam fer cedir tota la moneda amb un tipus d'interès del 2% sobre tots els préstecs ... Si us interessa, torneu-nos amb aquest correu electrònic.

  Torneu a visitar-nos, si és interessant, amb trustfirm2010@gmail.com

  Atentament,

  Sr. Andy Cole
  Trustfirm2010@gmail.com

  ResponElimina
 54. Em dic Rick Walter, sóc de Nova York, estava lluitant amb fons i necessito un préstec ràpid de 27.000 USD per pagar el meu deute i per al creixement del meu negoci. Vaig provar tot el que puc pensar i sembla que no puc trobar una altra forma d'obtenir diners ja que el banc no em respon, però la bona notícia és que finalment obtinc un préstec d'Internet el dia 15 d'agost de 2017. He rebut el meu préstec al meu compte bancari. Estic aquí per compartir això amb el món i els que busquen préstec per contactar amb la companyia de préstecs Alden Moore avui mateix. Puc dir valent i orgullós que la companyia de préstecs d'Alden Moore és creditor de préstec real. Estic aquí avui compartint aquesta gran oportunitat amb tothom perquè he sentit i sabent d'ells a través d'un testimoni que també llegeixo a Internet. i vaig decidir contactar-los i aquí sóc testimoni. Moltes gràcies, una vegada més, MR Alden per ajudar-me amb aquest préstec, m'ha salvat d'una gran càrrega, sou legítim, honest i mantens la vostra promesa d'ajudar a qui necessiti un préstec, així com a revelar aquells que aprofiten la situació. Per a qualsevol que busqui un préstec, podeu contactar amb la companyia de préstecs Alden Moore a la seva adreça de correu electrònic: aldenmooresloan333@gmail.com

  ResponElimina
 55. Hola.
  Heu rebutjat un préstec per una empresa de préstecs falses, necessiteu un préstec urgent per pagar els vostres comptes, necessiteu préstecs no assegurats, cerqueu un préstec empresarial? préstec personal, préstec domiciliari, préstec de cotxe, préstec estudiantil, préstec de consolidació de deutes, capital risc, etc. hem obert un préstec d'oportunitats financeres a empreses i particulars amb una taxa d'interès baixa i assequible del tipus d'interès del 2%. si està interessat en préstec urgent? Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix per correu electrònic: (sarahandersonloancompany@gmail.com) i obteniu el préstec d'avui.

  ResponElimina
 56. Halo, Adakah anda sedang mencari Kewangan / Pemberi Pinjaman yang sah dan dipercayai? Adakah anda memerlukan pinjaman? Adakah anda memerlukan bantuan kewangan segera? Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda atau anda memerlukan pinjaman modal untuk meningkatkan perniagaan anda? Kami menawarkan semua jenis pinjaman pada kadar faedah 2% kepada individu, syarikat dan syarikat dalam terma dan syarat yang jelas dan difahami. Kami menyalurkan apa-apa jumlah pinjaman ke mana-mana destinasi jadi hubungi kami hari ini untuk mendapatkan pinjaman segera hari ini. Hantarkan e-mel kepada kami: (williamssmithfirm@gmail.com)

  ResponElimina
 57. Halo, Adakah anda sedang mencari Kewangan / Pemberi Pinjaman yang sah dan dipercayai? Adakah anda memerlukan pinjaman? Adakah anda memerlukan bantuan kewangan segera? Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda atau anda memerlukan pinjaman modal untuk meningkatkan perniagaan anda? Kami menawarkan semua jenis pinjaman pada kadar faedah 2% kepada individu, syarikat dan syarikat dalam terma dan syarat yang jelas dan difahami. Kami menyalurkan apa-apa jumlah pinjaman ke mana-mana destinasi jadi hubungi kami hari ini untuk mendapatkan pinjaman segera hari ini. Hantarkan e-mel kepada kami: (williamssmithfirm@gmail.com).

  ResponElimina
 58. Halo, Adakah anda sedang mencari Kewangan / Pemberi Pinjaman yang sah dan dipercayai? Adakah anda memerlukan pinjaman? Adakah anda memerlukan bantuan kewangan segera? Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda atau anda memerlukan pinjaman modal untuk meningkatkan perniagaan anda? Kami menawarkan semua jenis pinjaman pada kadar faedah 2% kepada individu, syarikat dan syarikat dalam terma dan syarat yang jelas dan difahami. Kami menyalurkan apa-apa jumlah pinjaman ke mana-mana destinasi jadi hubungi kami hari ini untuk mendapatkan pinjaman segera hari ini. Hantarkan e-mel kepada kami: (williamssmithfirm@gmail.com)

  ResponElimina
 59. Necessites préstecs urgents de crèdit financer?
  * Transferència ràpida i immediata al vostre compte bancari
  * L'amortització s'inicia vuit mesos després d'haver obtingut els vostres diners
  compte bancari
  * Baixa taxa d'interès del 2%
  * Amortització a llarg termini (1-30 anys) Durada
  * Termes de préstec flexibles i pagament mensual
  *. Quant de temps es necessita per finançar? Després de la presentació de låneansøkningen
  Podeu esperar una resposta preliminar de menys de 24 hores
  Finançament en 72-96 hores després de rebre la informació que necessita
  de tu

  Poseu-vos en contacte amb aquesta empresa legítima i amb llicència, autoritzada
  Proporcionar assistència financera a tots
  Per obtenir més informació i sol·licitud de préstec
  Correu electrònic: trustfundfinaceservice@gmail.com

  Amb els millors desitjos
    Adams Balyn
  EMPRESA DE PRÉSTEC DE FONS DE CONFIANÇA
  CEO
  Text .: +1626588288
  Correu electrònic: trustfundfinaceservice@gmail.com
  Lloc web: trustfund.wordpress.com

  ResponElimina
 60. Necessites préstecs urgents de crèdit financer?
  * Transferència ràpida i immediata al vostre compte bancari
  * L'amortització s'inicia vuit mesos després d'haver obtingut els vostres diners
  compte bancari
  * Baixa taxa d'interès del 2%
  * Amortització a llarg termini (1-30 anys) Durada
  * Termes de préstec flexibles i pagament mensual
  *. Quant de temps es necessita per finançar? Després de la presentació de låneansøkningen
  Podeu esperar una resposta preliminar de menys de 24 hores
  Finançament en 72-96 hores després de rebre la informació que necessita
  de tu

  Poseu-vos en contacte amb aquesta empresa legítima i amb llicència, autoritzada
  Proporcionar assistència financera a tots
  Per obtenir més informació i sol·licitud de préstec
  Correu electrònic: trustfundfinaceservice@gmail.com

  Amb els millors desitjos
    Adams Balyn
  EMPRESA DE PRÉSTEC DE FONS DE CONFIANÇA
  CEO
  Text .: +1626588288
  Correu electrònic: trustfundfinaceservice@gmail.com
  Lloc web: trustfund.wordpress.com

  ResponElimina
 61. Necessites préstecs urgents de crèdit financer?
  * Transferència ràpida i immediata al vostre compte bancari
  * L'amortització s'inicia vuit mesos després d'haver obtingut els vostres diners
  compte bancari
  * Baixa taxa d'interès del 2%
  * Amortització a llarg termini (1-30 anys) Durada
  * Termes de préstec flexibles i pagament mensual
  *. Quant de temps es necessita per finançar? Després de la presentació de låneansøkningen
  Podeu esperar una resposta preliminar de menys de 24 hores
  Finançament en 72-96 hores després de rebre la informació que necessita
  de tu

  Poseu-vos en contacte amb aquesta empresa legítima i amb llicència, autoritzada
  Proporcionar assistència financera a tots
  Per obtenir més informació i sol·licitud de préstec
  Correu electrònic: trustfundfinaceservice@gmail.com

  Amb els millors desitjos
    Adams Balyn
  EMPRESA DE PRÉSTEC DE FONS DE CONFIANÇA
  CEO
  Text .: +1626588288
  Correu electrònic: trustfundfinaceservice@gmail.com
  Lloc web: trustfund.wordpress.com

  ResponElimina
 62. Benvolguts sol·licitants de préstec

  Tens alguna dificultat financera? Voleu començar el vostre negoci? Aquesta empresa creditícia va ser organitzada per organitzacions de drets humans a tot el món amb l'únic objectiu d'ajudar els pobres i les persones amb dificultats financeres de la vida. Si voleu sol·licitar un préstec, consulteu-nos amb els detalls a continuació del correu electrònic: elenanino0007@gmail.com

  Nom:
  Import del préstec necessari:
  Durada del préstec:
  Número de mòbil:

  Gràcies i Déu beneeixi
  CONFIANÇA
  Elena

  ResponElimina
 63. Hola préstec!

  Som una organització cristiana fundada per ajudar a les persones que necessiten ajuda, com ara ajuda financera. Per tant, si està passant per dificultats financeres o està en un embolic econòmic, necessita fons per iniciar el seu propi negoci, o si ha de pagar els seus comptes, o els resulta difícil. si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix per correu electrònic mrsoliviacreditsolutions@gmail.com per a la Bíblia diu (Lluc 11:10) Per a tots els que demana rebre; i el que busca troba; i per a qui ho truqui serà obert. No deixis passar aquesta oportunitat perquè Jesús és el mateix ahir, avui i per sempre. Si us plau, això és per a persones serioses i tements de Déu. Telèfon: +15176286165

  El teu nom:
  SEXE:
  EDAT:
  país:
  Total del préstec:
  Durada del préstec:
  Propòsit del préstec:
  Ingressos mensuals:
  Ocupació:
  Número de telèfon:
  Heu sol·licitat un préstec abans:

  Rebi les nostres sinceres salutacions de l'organització cristiana
  Responsable de la Sra. Olivia Brewer
  Gràcies
  Correu electrònic mrsoliviacreditsolutions@gmail.com

  ResponElimina
 64. Bon dia ,
  Esteu buscant un préstec, a la recerca d'un préstec corporatiu, personal
  préstec, préstec domèstic, préstec automàtic, préstec estudiantil, préstec de consolidació,
  préstec no garantit, capital de risc, etc. Sou préstec bancari o financer
  rebuig per una o més raons. Esteu al lloc adequat per obtenir un
  solució de préstec! Sóc un prestador privat, estic prestant a empreses i
  persones amb baixa taxa d'interès i baixa taxa d'interès del 2%.
  Poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic: albakerloanfirm@gmail.com

  ResponElimina
 65. Esteu buscant un prestador privat? Necessites préstec amb urgència? Tens un mal crèdit? Us puc ajudar a assegurar un préstec amb un tipus d'interès tan baix com un 2%. Finançament del 100% amb documentació mínima. La nostra empresa de préstec està disposada a proporcionar tot tipus de préstecs de la vostra elecció sempre que pugueu pagar. No necessitem cap tipus de garantia. La nostra taxa d'interès de préstec és flexible perquè donem els nostres fons de préstec a un tipus d'interès de 2%. Som un prestador de préstecs fiable i us assegurem que si segueix el nostre procediment de pas a pas, obtindreu el vostre préstec aprovat i transferit a vostè. Si us plau, envieu-nos-ho a través del nostre mail: {lendersuccess@gmail.com} si està interessat en obtenir un préstec per poder donar-li més informació sobre els nostres termes i condicions de préstec

  Per accedir a la vostra elegibilitat, proporcioneu-me els següents detalls:

  Nom complet:
  Adreça:
  Ingressos mensuals :
  Total del préstec:
  Durada del préstec:
  Objectiu del préstec:
  Edat:
  ocupació:
  Número de telèfon:
  Escaneja la còpia de la vostra targeta d'identitat i la vostra foto:
  Data de naixement :

  EMPRESA DE PRÉSTEC D'ÈXIT
  (lendersuccess@gmail.com)

  ResponElimina
 66. préstec préstec! préstec!
  Està cercant una empresa de préstecs privats amb bona reputació i acreditada que concedeix préstecs a oportunitats de vida. Oferim tot tipus de préstec de manera molt ràpida i senzilla, préstec personal, préstec de cotxe, préstec domiciliari, préstec d'estudiants, préstec empresarial, préstec d'inversió, consolidació de deutes i molt més. Has estat rebutjat pels bancs i altres institucions financeres? Necessiteu un préstec de consolidació o una hipoteca? No busqueu més perquè estem aquí per fer que tots els seus problemes financers siguin una cosa del passat. Oferim crèdits a particulars i empreses que necessiten assistència financera a un ritme del 2%. No es requereix cap número de seguretat social i no es requereix cap verificació creditícia, 100% garantit. Vull utilitzar aquest mitjà per informar-lo que prestem assistència fiable i beneficiós i ens complaurem d'oferir-vos un préstec.
  Així que envieu-nos un correu electrònic avui a: (perezleonardo122333@gmail.com) per sol·licitar un préstec.

  ResponElimina
 67. Necessites un préstec?
  No us preocupeu
  Oferim un préstec a qui sigui honest en la necessitat de dur a terme els diferents projectes (incloent-hi la compra d'habitatge, compra de cotxes, inversió privada, pagament de deutes, lloguer o qualsevol altra despesa personal).
  El nostre préstec és ràpid i fiable.
  Si esteu interessats, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic: Niclanapolitano@outlook.it
  WhatsApp +33755976070.

  ResponElimina
 68. Hola

  Necessiteu un préstec urgent per satisfer les vostres necessitats financeres? Oferim préstecs de 2000 a 50 000 000.00, som fiables, poderosos, ràpids i dinàmics, no verifiquem crèdit i oferim una garantia del 100% per a préstecs externs durant aquest període.

  També prestem la moneda sencera amb una taxa d'interès del 3% sobre tots els préstecs ... Si està interessat, torna amb nosaltres amb aquest correu electrònic.

  Si us plau, torneu-nos, si us interessa, amb eaglehomemortgage001@gmail.com

  Atentament,

  Sra. Lola Daniel

  EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com

  ResponElimina
 69. Estàs en qualsevol crisi financera?

  Necessites un préstec?

  Hi ha una empresa que està disposada a ajudar-vos, independentment de la quantitat que necessiteu.

  El tipus d'interès és assequible.

  Si esteu interessats podeu contactar amb nosaltres.

  Correu electrònic: careline@apexfinancellc.com

  Visiteu la nostra pàgina web www.apexfinancellc.com per obtenir més informació.

  ResponElimina
 70. Estàs en qualsevol crisi financera?

  Necessites un préstec?

  Hi ha una empresa que està disposada a ajudar-vos, independentment de la quantitat que necessiteu.

  El tipus d'interès és assequible.

  Si esteu interessats podeu contactar amb nosaltres.

  Correu electrònic: careline@apexfinancellc.com

  Visiteu la nostra pàgina web www.apexfinancellc.com per obtenir més informació.

  ResponElimina
 71. Sóc espanyol, però ara treballo per un banc parisenc que concedeix préstecs a persones que ho necessiten i que se senten capaços de pagar amb un 3% d'interès
  Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres amb WhatsApp a +13468160125
  o mitjançant el nostre correu electrònic: bancofinancial111@gmail.com
  NB
  Si necessiteu, deixeu-nos el vostre contacte amb Whatsapp i el vostre correu electrònic

  ResponElimina
 72. Sóc espanyol, però ara treballo per un banc parisenc que concedeix préstecs a persones que ho necessiten i que se senten capaços de pagar amb un 3% d'interès
  Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres amb WhatsApp a +13468160125
  o mitjançant el nostre correu electrònic: bancofinancial111@gmail.com
  NB
  Si necessiteu, deixeu-nos el vostre contacte amb Whatsapp i el vostre correu electrònic

  ResponElimina
 73. Sóc espanyol, però ara treballo per un banc parisenc que concedeix préstecs a persones que ho necessiten i que se senten capaços de pagar amb un 3% d'interès
  Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres amb WhatsApp a +13468160125
  o mitjançant el nostre correu electrònic: bancofinancial111@gmail.com
  NB
  Si necessiteu, deixeu-nos el vostre contacte amb Whatsapp i el vostre correu electrònic

  ResponElimina
 74. Sóc espanyol, però ara treballo per un banc parisenc que concedeix préstecs a persones que ho necessiten i que se senten capaços de pagar amb un 3% d'interès
  Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres amb WhatsApp a +13468160125
  o mitjançant el nostre correu electrònic: jg9012110@gmail.com
  NB
  Si necessiteu, deixeu-nos el vostre contacte amb Whatsapp i el vostre correu electrònic

  ResponElimina
 75. Oferim un préstec per a particulars i empreses que necessiten préstec per finançar els seus ideals comercials, pagar els seus comptes, ampliar el seu negoci existent, consolidar deutes, finançar bons projectes e.t.c a un tipus d'interès del 2%. També guiem i prestem assessorament financer als nostres clients. Si us plau, contacteu amb nosaltres avui per a totes les vostres necessitats financeres, perquè puguem discutir, signar un acord i, a continuació, finançar el vostre projecte o negoci per a vosaltres. Correu electrònic: franklinleoloanhome@gmail.com

  ResponElimina
 76. Vaig rebre la meva targeta ATM programada i buida
  retireu el màxim de 5.000 dòlars diaris per un màxim de 30
  dies a través de (wesleymarkhackers@gmail.com).
  Estic molt satisfet d'això perquè m'he quedat la meva la setmana passada i l'he utilitzat per obtenir 150.000 dòlars. Wesley Mark Hackers està donant
  sortir de la targeta només per ajudar els pobres i els necessitats encara que sigui il·legal però sí
  és alguna cosa agradable. També concedeix préstecs al 3%. Obteniu el vostre de Wesley Mark Hackers avui mateix! Només cal que envieu un correu electrònic
  a (wesleymarkhackers@gmail.com)
  o watsapp +16315383658

  ResponElimina
 77. Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  ResponElimina
 78. SOLUTION TO ALL KINDS OF PROBLEMS HERPES REAL CURE !!!!!!!

  Interested Applicants Should Contact Us Via Email: DrSebiSolutionCenter@gmail.com ( DrSebi@solution4u.com )

  DR SEBI SOLUTION CENTER ( DrSebiSolutionCenter@gmail.com ) GET ALL CURE AND REMEDY TO ALL KIND OF SICKNESS YOU MIGHT HAVE BEEN SUFFERING FROM AND ALSO SPECIALISES IN THE FOLLOWING:

  - Urgent Effective Love Spell - Save You Marriage Fast
  - If You Want Your Ex-Back - If You Always Have Bad Dreams.
  - You Want To Be Promoted In Your Office - If Your Work Refuse To Pay You
  - You Want Women/Men To Run After You - If You Want A Child.

  Interested Applicants Should Contact Us Via Email: DrSebiSolutionCenter@gmail.com ( DrSebi@solution4u.com )

  - You Want To Tie Your Husband - Wife To Be Yours Forever.
  - Herbal Care - HIV-AIDS Disease - Do You Have A Low Sperm Count?
  - If You Are Unable To Satisfy Your Wife Sex Desire Due To Low Err Action
  - If Your Menstruation Refuse To Come Out The Day It Suppose Or Over Flows.

  Interested Applicants Should Contact Us Via Email: DrSebiSolutionCenter@gmail.com ( DrSebi@solution4u.com )

  - Cancer Cure - Diabetes Cure - Ringing Ear - Stroke Cure - Warts Cure
  - HPV Cure - Penis Enlargement - Hepatitis - Genital Herpes - Infections
  - Virgina Problem - Whooping Cough - Lower Respiratory - Cold Sore
  - Low Sperm Count - Bareness - Infertility - Staphylococcus Aureus
  - Zika Virus - Fibroid - Asthma - Tooth Pain - Sickle Cell - Diarrhea E.T.C

  Interested Applicants Should Contact Us Via Email: DrSebiSolutionCenter@gmail.com ( DrSebi@solution4u.com )

  ResponElimina
 79. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  ResponElimina
 80. Un bon dia amic, només vull recomanar-vos a una bona empresa de préstec on vaig obtenir el meu préstec de $ 8,000.00 a través del seu correu electrònic quan estava buscant préstec per pagar els meus comptes i seguir endavant, un amic em va donar detalls de la companyia que jo contactat a través d'aquest correu electrònic:
    juliejoneloancompany01@gmail.com
  o juliejonesloancompany@yahoo.com
    o la companyia de préstecs julie jones de la pàgina de Facebook.

  ResponElimina
 81. Necessites un préstec empresarial o personal?
  La nostra empresa és una empresa legítima.
  Donem a particulars i empreses un tipus d'interès del 2%.
  Assegureu-vos que estem aquí per ajudar-vos a les vostres necessitats.
  Per obtenir més informació, correu electrònic de contacte: roselineclintonloancompany@gmail.com

  ResponElimina
 82. *** URGENT ****
  Creu-me realment.
  La gestió de patrimonis de St.James ha ajudat a moltes persones aquest any amb préstecs que van des de $ 5,000 fins a $ 3,000,000. Oferim un 2% de sinistres amb condicions.
  si necessiteu diners del deute per altres motius
  Nom: Charles Lawhorn
  Empresa: st.james Lloc de gestió patrimonial
  E-mail: stjamesservice669@gmail.com o sjp.co.service@outlook.com
  Lloc web: http://www.sjp.co.my/
  Espero que tots els problemes financers acabin amb la gràcia de Déu amb aquest préstec.
  sincerament

  ResponElimina
 83. Hola a tothom,
  Necessites ajuda financera?
  Oferim préstecs d'almenys $ 1,000.00 fins a un màxim de
  $ 500,000,000.00 amb una durada convenient des de 1 fins a 30 anys
  a un tipus d'interès molt reduït del 2%.
  Necessites un préstec empresarial?
  Necessites un préstec individual?
  Vols comprar un cotxe?
  Necessites un préstec hipotecari?
  Necessites un préstec per pagar el teu deute?
  Necessites grans capitals per començar la teva proposta comercial o?
  expansió? Has perdut l'esperança i creus que no hi ha sortida
  La vostra càrrega financera encara persisteix?
  No dubti en contactar-nos per a les empreses.
  Poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM)

  Director Executiu (CEO)

  ResponElimina
 84. Necessiteu un préstec urgent per finançar el vostre negoci o amb qualsevol propòsit? som creditors certificats, legítims i internacionals amb préstec amb garantia de llicència. Oferim préstecs a Empreses, empreses i particulars a un tipus d'interès assequible del 2% per cent. Pot ser un préstec a curt o llarg termini o fins i tot si teniu un crèdit deficient. Procurarem el vostre préstec tan aviat com rebem la vostra sol·licitud. som una institució financera independent. Hem anat construint una excel·lent reputació al llarg dels anys en proporcionar diversos tipus de préstecs a milers de clients. Oferim serveis de préstecs garantits de qualsevol quantitat a ciutadans i no ciutadans que oferim préstecs personals, préstecs comercials / comercials, préstecs per a automòbils, finançament d'equipaments, préstecs de consolidació de deutes, préstecs per a la llar, etc., per a tots els ciutadans i no ciutadans un historial creditici bo o dolent. Si necessiteu el nostre correu electrònic a l'empresa (sunshineloancentres2016@gmail.com) o WhatsAapp +2348026923848, podeu enviar-nos un correu electrònic amb la vostra informació. Envieu-me un correu electrònic avui i us alegraré de fer-ho. sunshineloancentres2016@gmail.com Salutacions.

  ResponElimina
 85. Apakah Anda masuk daftar hitam? Berjuang untuk mendapatkan pinjaman pribadi? Apakah aplikasi Anda telah DITOLAK karena Skor Kredit Rendah? Lebih dari COMMITTED? Keterjangkauan? Tetapi Anda tahu Anda dapat membayar pinjaman ini. Pinjaman Disetujui dalam 12 jam, Anda dapat mengirim email kepada kami di collinsguzmanfundings@gmail.com

  ResponElimina
 86. La gestió de patrimonis del lloc St James ofereix moltes oportunitats per obtenir un préstec del 2% anual.
  - Préstecs personals
  - Moviments i préstecs immobiliaris
  - Préstecs per a empreses
  - Préstec d'inversió.
  Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb:
  Correu electrònic: stjamesservice669@gmail.com
  adreça web: https: //www.sjp.co.uk/

  ResponElimina
 87. Obteniu el vostre préstec ara dins de 48 hores

  Bon dia

  Voleu ser emprenedor, iniciar un projecte o comprar un apartament o si teniu alguna dificultat financera, la vostra ajuda ve ara, heu perdut el son intentant obtenir un préstec, no deixeu que els vostres somnis es mori, contacteu amb el Sr. Fred Larry, per un préstec ràpid i fiable.

  Oferim aquest tipus de préstec a continuació:

  1 Préstec de l'empresa
  2. Préstec empresarial
  3. Préstec de l'apartament
  4. Préstec automàtic
  5. Préstec de cotxe, etc.

  oferim préstecs a clients seriosos i honestos que estiguin disposats a cooperar amb nosaltres al tipus d'interès del 3%, des de 100.000,00 euros fins a 500.000.000.000.00.

  Contacta'ns ràpidament a través del nostre correu electrònic (fredlarryloanfirm@gmail.com) o (fredlarryloanfirm@hotmail.com)

  Número de Whatsap: +2347061892843
  Skype: fredlarry12

  Signat
  Gerent
  Fred Larry

  ResponElimina
 88. Obteniu el vostre préstec ara dins de 48 hores

  Bon dia

  Voleu ser emprenedor, iniciar un projecte o comprar un apartament o si teniu alguna dificultat financera, la vostra ajuda ve ara, heu perdut el son intentant obtenir un préstec, no deixeu que els vostres somnis es mori, contacteu amb el Sr. Fred Larry, per un préstec ràpid i fiable.

  Oferim aquest tipus de préstec a continuació:

  1 Préstec de l'empresa
  2. Préstec empresarial
  3. Préstec de l'apartament
  4. Préstec automàtic
  5. Préstec de cotxe, etc.

  oferim préstecs a clients seriosos i honestos que estiguin disposats a cooperar amb nosaltres al tipus d'interès del 3%, des de 100.000,00 euros fins a 500.000.000.000.00.

  Contacta'ns ràpidament a través del nostre correu electrònic (fredlarryloanfirm@gmail.com) o (fredlarryloanfirm@hotmail.com)

  Número de Whatsap: +2347061892843
  Skype: fredlarry12

  Signat
  Gerent
  Fred Larry

  ResponElimina
 89. Benvolguts sol·licitants de préstec

  Tens alguna dificultat financera? Voleu començar el vostre negoci? Aquesta societat de préstecs va ser organitzacions de drets humans establertes arreu del món amb l'únic objectiu d'ajudar els pobres i les persones amb dificultats financeres de la vida. Si voleu sol·licitar un préstec, consulteu-nos amb els detalls a continuació del correu electrònic: elenanino0007@gmail.com

  Nom:
  Import del préstec necessari:
  Durada del préstec:
  Número de mòbil:

  Gràcies i Déu beneeixi
  CONFIANÇA
  Elena

  ResponElimina
 90. Necessiteu un préstec urgent per aclarir els seus deutes o necessiteu un préstec de capital
  per millorar el vostre negoci? Has estat rebutjat pels bancs i altres
  agències financeres? Necessites una consolidació de crèdits o una hipoteca? Cerca no
  més com estem aquí per fer que tots els seus problemes financers siguin una cosa
  passat

  Aquesta és una empresa de préstec fàcil. Oferim préstecs als interessats en a
  tipus d'interès raonable del 2%. El rang oscil·la entre $ 5,000.00 a un
  màxim de $ 100,000,000.00 dòlars.

  Els nostres préstecs estan ben assegurats, ja que la màxima seguretat és la nostra prioritat.

  Poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic: oceanfmortgages@gmail.com


  Salutacions
  Max Bent
  oceanfmortgages@gmail.com
   
  2% préstec i garantia original
  oceanfmortgages@gmail.com

  ResponElimina
 91. Hola
  Es tracta d'informar al públic en general que L'organització cristiana catòlica cristiana ha obert una oportunitat financera per ajudar les persones en necessitats d'ajuda, com l'assistència financera. Per tant, si està passant per dificultats financeres o si teniu algun problema financer, necessiteu fons per iniciar el vostre propi negoci o heu de pagar les vostres factures, amb una durada de curt i llarg termini que trieu amb una taxa d'interès baixa a 2% anual per a particulars i empreses. Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix per correu electrònic: (romancatholic19@gmail.com) La Bíblia diu (Lluc 11:10) Per a tots els que demanen rebre; el que cerca troba; i a qui copeja, s'obrirà la porta. Així que no us perdeu l'oportunitat perquè Jesús és el mateix ahir, avui i per sempre. Si us plau, això és per seriosos i Déu tem que la gent rebi les nostres sinceres salutacions de l'organització cristiana catòlica cristiana, contacteu avui mitjançant aquest correu electrònic: (romancatholic19@gmail.com)

  ResponElimina
 92. TESTIMONI SOBRE QUE TENGO EL MEU PRÉSTEC UN PRÉSTEC REAL I GENUÍ
  L'EMPRESA va cridar KELVIN LOAN COMPANY. JO SÓ MOLT FELIU AVUI
  I DÉU BLESS KELVIN LOAN COMPANY.


  OFERTA DE PRÉSTEC URGENT APLICAR ARA.
  Hola,
  Em dic MARTHA LOGAN, sóc de CHICAGO USA, estic casada, tinc
  ha estat buscant una empresa de crèdit genuí durant els últims 5 mesos i
  Tot el que tinc va ser un munt d'estafes que em van fer confiar en ells i al final
  del dia, em van prendre els meus diners sense donar res a canvi, tot
  la meva esperança es va perdre, em vaig quedar confós i frustrat, ho trobo molt
  difícil alimentar a la meva família, mai no volia tenir res a fer
  amb empreses de préstecs a Internet, així que vaig anar a demanar prestat diners d'un
  amic, li vaig dir tot el que va passar i va dir que em pot ajudar, això
  ella coneix una empresa de préstec que em pot ajudar amb qualsevol quantitat de préstec
  necessitava per mi amb una taxa d'interès molt baixa del 2%, que acaba d'aconseguir un
  Préstec d'ells, em va dirigir sobre com demanar el préstec, ho vaig fer
  tal com ella em va dir, els vaig aplicar amb el correu electrònic: (kelvinloans86@gmail.com),
  mai he cregut, però he provat i al meu
  la major sorpresa vaig aconseguir el préstec dins de les 24 hores, no vaig poder creure,
  sóc feliç i ric i estic agraint a Déu que aquest préstec
  empreses com aquesta encara existeixen sobre esta estafes per tot arreu,
  si us plau, aconsello a tothom que necessiti un préstec
  (kelvinloans86@gmail.com) mai et fallaran, i
  la teva vida canviarà com la meva.
  Poseu-vos en contacte ràpidament amb l'empresa Kelvin Loans avui i obteniu el vostre préstec,
  Déu beneeixi a la companyia de préstecs kelvin per la seva oferta de préstec real.
   Assegureu-vos que contacteu amb el préstec de kelvin per al vostre préstec perquè tinc el meu préstec
  amb èxit des d'aquesta empresa sense estrès.

  Poseu-vos en contacte amb ells si voleu més informació a través del seu contacte a continuació

  CORREU ELECTRÒNIC: kelvinloans86@gmail.com
  WhatsApp: +2348130283464

  ResponElimina
 93. Necessiteu un préstec urgent per finançar el vostre negoci o amb qualsevol propòsit? som creditors certificats, legítims i internacionals amb préstec amb garantia de llicència. Oferim préstecs a Empreses, empreses i particulars a un tipus d'interès assequible del 2% per cent. Pot ser un préstec a curt o llarg termini o fins i tot si teniu un crèdit deficient. Procurarem el vostre préstec tan aviat com rebem la vostra sol·licitud. som una institució financera independent. Hem anat construint una excel·lent reputació al llarg dels anys en proporcionar diversos tipus de préstecs a milers de clients. Oferim serveis de préstecs garantits de qualsevol quantitat a ciutadans i no ciutadans que oferim préstecs personals, préstecs comercials / comercials, préstecs per a automòbils, finançament d'equipaments, préstecs de consolidació de deutes, préstecs per a la llar, etc., per a tots els ciutadans i no ciutadans un historial creditici bo o dolent. Si necessiteu un préstec urgent, poseu-vos en contacte amb nosaltres ara a l'adreça de correu electrònic de la nostra empresa (lindamooreloans@gmail.com)
  ), podeu enviar-nos un correu electrònic amb la vostra informació. Envieu-me un correu electrònic avui i us alegraré de fer-ho. WHATSAPP: +19292227999 O EMAIL: lindamooreloans@gmail.com


  Atentament,
  Sra, Linda Moore.
  Responsable d'empresa

  ResponElimina
 94. Necessiteu un préstec urgent per finançar el vostre negoci o amb qualsevol propòsit? som creditors certificats, legítims i internacionals amb préstec amb garantia de llicència. Oferim préstecs a Empreses, empreses i particulars a un tipus d'interès assequible del 2% per cent. Pot ser un préstec a curt o llarg termini o fins i tot si teniu un crèdit deficient. Procurarem el vostre préstec tan aviat com rebem la vostra sol·licitud. som una institució financera independent. Hem anat construint una excel·lent reputació al llarg dels anys en proporcionar diversos tipus de préstecs a milers de clients. Oferim serveis de préstecs garantits de qualsevol quantitat a ciutadans i no ciutadans que oferim préstecs personals, préstecs comercials / comercials, préstecs per a automòbils, finançament d'equipaments, préstecs de consolidació de deutes, préstecs per a la llar, etc., per a tots els ciutadans i no ciutadans un historial creditici bo o dolent. Si necessiteu un préstec urgent, poseu-vos en contacte amb nosaltres ara a l'adreça de correu electrònic de la nostra empresa (lindamooreloans@gmail.com)
  ), podeu enviar-nos un correu electrònic amb la vostra informació. Envieu-me un correu electrònic avui i us alegraré de fer-ho. WHATSAPP: +19292227999 O EMAIL: lindamooreloans@gmail.com


  Atentament,
  Sra, Linda Moore.
  Responsable d'empresa

  ResponElimina
 95. Hola a tots Sóc la Sra Lisa Monica, de Lima, Perú. M'agradaria compartir la bondat de Déu en la meva vida després de tants mesos d'intentar obtenir un préstec a Internet i va ser estafat, així que em vaig tornar inquiet i desesperat per aconseguir un préstec d'un proveïdor de legitima en línia. Però com Déu ho tindria, vaig veure un comentari d'un amic anomenat Anabel i va parlar d'aquesta empresa de préstecs legítims on va aconseguir el préstec d'una manera ràpida i senzilla sense cap estrès, per la qual cosa em va presentar a una empresa financera anomenada George Franklin Loan Company, vaig sol·licitar una suma de préstec de ($ 900,000.00DD) amb una taxa d'interès baixa del 2%, per la qual cosa el préstec va ser aprovat i dipositat al meu compte bancari en menys de 24h, així va ser capaç de tornar als meus peus per mantenir el meu corrent de negocis trencats i també per pagar les meves factures, així que estic assessorant a tothom que estigui interessat a obtenir un préstec sense garanties, cap xec de crèdit, amb només un 2% de percentatge d'interès i millors plans / horaris de reemborsament, per contactar amb Sr. George Franklin, pots posar-te en contacte amb ells a través del seu correu electrònic: lindamooreloans@gmail.com
   o whatsapp: +19292227999

  Sra Lisa Monica.

  ResponElimina

 96. Esteu pressupostat econòmicament a la recerca d'un préstec empresarial personal
  préstec, préstec d'inversió, préstec hipotecari, préstec de cotxe, préstec d'estudiants, deute
  préstec de consolidació, préstec sense garantia i capital risc? Sol·liciteu un
  préstec ràpid i convenient per pagar comptes i buscar finançament per configurar el vostre compte
  Projectes empresarials propis a la taxa d'interès més barata del 2%. contacta amb nosaltres
  avui mitjançant: transferloanservicesworldwide@gmail.com o Whats App
  Número +1 (845) 731 5341


  ResponElimina

 97. Necessiteu un préstec per consolidar el vostre deute al 3%? O bé, préstecs personals *

  préstecs comercials, etc. Les parts interessades hauran de contactar-nos per obtenir més

  informació a través del correu electrònic: info.prospect@groupmail.com

  (prospectgrups@gmail.com)

  ResponElimina
 98. Tarvitset kiireellistä lainaa velkojen selvittämiseksi tai tarvitset pääomalainaa
  parantaa yrityksesi? Oletko hylännyt pankit ja muut
  rahoituslaitokset? Tarvitsetko lainan vakauttamista tai kiinnitystä? Etsi no
  enemmän kuin olemme täällä tekemään kaikki taloudelliset ongelmasi
  ohi.

  Tämä on helppo laina yritys. Tarjoamme lainoja kiinnostuneille
  kohtuullinen korko 2%. Alue vaihtelee $ 5,000.00: sta a
  enintään 100.000.000 dollaria dollaria.

  Lainamme on hyvin vakuutettu, koska suurin turvallisuus on meidän etusija.

  Ota yhteyttä sähköpostitse: oceanfmortgages@gmail.com


  Terveiset
  Max Bent

  ResponElimina
 99. OFERTA DE PRÉSTEC!!!

  Som DIAMOND LOAN FIRM que oferim finançament de préstecs a llarg i curt termini. Oferim préstecs segurs i confidencials a un tipus d'interès molt baix del 2% anual, préstecs personals, préstecs de consolidació de deutes, capital risc, préstec empresarial, préstecs corporatius, préstecs educatius, préstecs i préstecs per qualsevol motiu.

  Som l'alternativa de confiança al finançament bancari, i el nostre procés d'aplicació és senzill i senzill. El nostre préstec oscil·la entre $ 5,000.00 i $ 25,000,000.00. (Vint cinc milions de dòlars). Informació addicional: estem convertint ràpidament en l'elecció de préstecs generals, discreta i orientada al servei dels préstecs generals. Som a l'empresa quan passen les fonts tradicionals de préstec.

  Si esteu interessats, no ho feu
    no dubti en contactar-nos amb la següent informació per correu electrònic, diamondloanfirm24@gmail.com

  Records cordials,
  Matt Philips.
  Cap, Departament d'Aplicació de Préstecs,
  EMPRESA DE PRÉSTEC DE DIAMANTE.
  Correu electrònic: diamondloanfirm24@gmail.com

  ResponElimina
 100. Bon dia
  Necessiteu un préstec urgent per resoldre les vostres necessitats financeres, oferiu préstecs que oscil·lin entre $ 5,000.00 i $ 10,000,000.00 Max, que siguem fiables, eficients, ràpids i dinàmics, amb un préstec garantit al 100% (euros, lliures i dòlars), etc. el tipus d'interès aplicable a tots els préstecs és (3%), si us interessa tornar-nos a través de Serveis (infosunloanservice24@gmail.com) NÚMERO DE CONTACTE D'APLICACIÓ DE LA APLICACIÓ +918553623485

  Oferim qualsevol tipus de préstec
  * Préstec de cotxe
  * Préstec domiciliari
  * Préstec d'hipoteca
  * Préstec d'inversió
  * Préstec comercial
  * Préstec de construcció
  * Préstec de consolidació de deutes
  * Préstec empresarial [segur i no segur]
  * Préstec personal [segur i no segur]
  * Préstec Estudiantil i molts més.
  Sol·liciteu ara i obtingui aquest somni que sempre vulgueu per a vosaltres mateixos.

      MILLOR RESPECTE
    PRÉSTEC DE ROBERT MAO
  empresa de serveis de préstec info-sun
  SKYPE :: ROBERT MAO
  CONTACTE EMAIL (infosunloanservice24@gmail.com)
  NÚMER DE CONTACTE SOBRE LA APLICACIÓ DE L'APLICACIÓ +918553623485

  ResponElimina
 101. Bon dia
  Necessiteu un préstec urgent per resoldre les vostres necessitats financeres, oferiu préstecs que oscil·lin entre $ 5,000.00 i $ 10,000,000.00 Max, que siguem fiables, eficients, ràpids i dinàmics, amb un préstec garantit al 100% (euros, lliures i dòlars), etc. el tipus d'interès aplicable a tots els préstecs és (3%), si us interessa tornar-nos a través de Serveis (infosunloanservice24@gmail.com) NÚMERO DE CONTACTE D'APLICACIÓ DE LA APLICACIÓ +918553623485

  Oferim qualsevol tipus de préstec
  * Préstec de cotxe
  * Préstec domiciliari
  * Préstec d'hipoteca
  * Préstec d'inversió
  * Préstec comercial
  * Préstec de construcció
  * Préstec de consolidació de deutes
  * Préstec empresarial [segur i no segur]
  * Préstec personal [segur i no segur]
  * Préstec Estudiantil i molts més.
  Sol·liciteu ara i obtingui aquest somni que sempre vulgueu per a vosaltres mateixos.

      MILLOR RESPECTE
    PRÉSTEC DE ROBERT MAO
  empresa de serveis de préstec info-sun
  SKYPE :: ROBERT MAO
  CONTACTE EMAIL (infosunloanservice24@gmail.com)
  NÚMER DE CONTACTE SOBRE LA APLICACIÓ DE L'APLICACIÓ +918553623485

  ResponElimina
 102. Bon dia a tothom en aquest món, sóc testimoni de la forma en què vaig ser tret per la senyora Valerie Morgan Quan era una estafa

  sóc el senyor, Marvis apedregar pel seu nom. Jo visc als EUA, vull utilitzar aquest mitjà per alertar a tots els sol·licitants de préstecs de tenir molta cura perquè hi ha lladres everywhere.few Fa mesos que vaig estar limitacions financeres, i degut a la meva desesperació em engany diversos prestadors en línia. Gairebé perdo l'esperança, fins que el meu amic em va referir a un prestador fiable anomenada senyora Valerie Morgan que em presta un préstec de $ 50,000 per vuit hores sense cap tipus d'estrès.

  Si vostè està en necessitat de qualsevol tipus de préstec només en contacte amb ell per correu electrònic valeriefund2@gmail.com ...... faig servir aquest mitjà per alertar a tots els sol·licitants de préstecs a causa de dimonis que vaig passar a mans de prestamistes fraudulents .

  I jo no vull que el meu enemic per passar per un infern que vaig passar a les mans dels prestadors en línia fraudulents, també vull que m'ajudis a passar aquesta informació a altres persones que també estan en necessitat d'un préstec tan aviat com vostè també aconsegueix seva préstecs senyora, Valerie Morgan Or perquè Déu li doni una llarga vida. Déu sigui amb ella per sempre per les coses bones que ha fet en la meva vida.

  El Sr. Marvis Pedra

  ResponElimina
 103. Proporcioneu una assistència financera ràpida al final de l'any.

  Aquest any ha baixat la taxa d'interès de la nostra hipoteca. Hem reduït la nostra taxa d'interès fins a l'1,8% durant 10 anys. Anteriorment, això era del 3,7%. Comencem al juliol de 2018 dos préstecs per valor de 900 000 €.

  contacti'ns ràpidament per aprofitar aquesta gran promoció financera.
  Correu electrònic: bancofinancial111@gmail.com
  Número WhatsApp: +14124353384

  ResponElimina
 104. OFERTA DE PRÉSTEC URGENT, APLICAR A HOY SI NECESSITA UN PRÉSTEC URGENT DE CAP TIPUS.
                    (kelvinloans86@gmail.com)

    Us donem la benvinguda a aquesta empresa d'aquesta empresa. Donem préstec personal
  i els préstecs comercials només per un tipus d'interès del 2%, oferim préstecs
  $ 4,000 dòlars a $ 5,000,000 dòlars,
    Si necessiteu un préstec per a la seva empresa o per pagar els seus deutes, poseu-vos en contacte amb nosaltres el més aviat possible per processar el vostre formulari de préstec d'aplicació

  FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PRÉSTEC ompli i torneu ara.

  1. Nom complet: _________________
  2. Número de telèfon: __________________
  3. País: ___________________
  4. Sexe: _____________________
  5. Ocupació: _______________________
  6. Ingressos mensuals: ______________
  7. Import del préstec necessari: ___________
  8. Durada: __________________
  9. Edat: _______________________

  Poseu-vos en contacte amb la nostra oficina amb el correu electrònic a continuació Correu electrònic: kelvinloans86@gmail.com
  WhatsApp: +2348130283464

  Salutacions,
  Préstecs de Kelvin.

  ResponElimina
 105. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@­qualityservice.­com ) PergoCF@gmail.com

  Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@­qualityservice.­com ) PergoCF@gmail.com Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@­qualityservice.­com ) PergoCF@gmail.com

  Please Fill the Application Form Below:
  - Complete Name:
  - Loan Amount Needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose Of Loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@­qualityservice.­com ) PergoCF@gmail.com

  Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@­qualityservice.­com ) PergoCF@gmail.com Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@­qualityservice.­com ) PergoCF@gmail.com

  ResponElimina
 106. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  ResponElimina
 107. Estimat Senyor / a,

  Oferim préstecs garantits i no assegurats a una taxa d'interès molt baixa de 3%. Esteu buscant un préstec urgent per finançar el vostre projecte i pagar els vostres comptes, aquí vénen la vostra oportunitat d'aplicar-vos a Oaktree Capital Group, oferim tot tipus de préstec. La persona interessada ha de ser honesta, contacteu-vos per correu electrònic: oakcapitalmanagements@gmail.com

  DADES DE BORRADOR

  1) Noms complets:
  2) País:
  3) Estat:
  4) Ocupació:
  5) Número de telèfon:
  6) Import del préstec:
  7) Durada:
  8) Adreça:

  Salutacions cordials,
  David Kirchheimer

  ResponElimina
 108. Hurra! Hurra! Hurra! El Nadal és aquí de nou.
  És l'època de l'any de nou quan hi ha celebracions a tot arreu. És el període de Nadal i de nou any. La signatura Linda Moore Loan Firm torna a ajudar-vos amb les vostres necessitats financeres. Feu pressa ara i sol·liciteu el vostre préstec de somni ja que tenim una promoció i bonança per al final de l'any i les celebracions de Nadal. Necessiteu un préstec urgent? Necessiteu un préstec per pagar els seus deutes? Necessiteu un préstec per expandir la vostra empresa probablement o iniciar el vostre propi negoci, llavors estem aquí per a vostè amb un préstec de baixa taxa d'interès tan baix com un 2% per cent i pot obtenir una quantitat de préstec entre $ 10,000 i $ 500,000,000.00 i una durada màxima del préstec de fins a 50 anys. Si us plau, contacteu amb nosaltres ara. Correu electrònic: lindamooreloans@gmail.com O WhatsApp: +19292227999. podeu enviar-nos un correu electrònic amb la vostra informació avui i us alegrarem de fer-ho. lindamooreloans@gmail.com O WhatApp: +19292227999 mai et decepcionarem. Bon Nadal i un any nou pròsper.

  ResponElimina
 109. Hola

  Necessites un préstec? Oferim préstecs i serveis financers de tot tipus. Els nostres préstecs són llargs i curts, amb taxes d'interès favorables. Oferim préstecs amb un 2% de tipus d'interès, contacteu amb nosaltres per obtenir més informació a través de (adribay0008@gmail.com)

  ResponElimina
 110. Heu estat buscant un préstec per iniciar un nou negoci o pagar deutes?
  Aquí teniu la possibilitat que us hagueu estat esperant des de la nostra oferta
  la companyia de préstec Loretta loan company LTD (correu electrònic; Queenceloan@gmail.com) Capítol de l'estat unificat!

  TIPUS D'OFERTA D'ASSISTÈNCIA FINANCERA PER L'EMPRESA:

  1. PRÉSTEC PERSONAL
  2. PRÉSTEC DE NEGOCI
  3. PRÉSTEC DEL CONTRACTE
  4. PRÉSTEC D'INVERSIÓ
  5. PRÉSTEC DE PROPIETAT
  6. PRÉSTECS DE DINERS
  7. PRÉSTECS ESCOLARIS I ETC

  Per a curt i llarg termini amb interessos del 2%.
  Si esteu interessats, connecteu-vos el més aviat possible i obteniu
  El préstec que busca en un termini de 72 hores. Correu electrònic;
  Queenceloan@gmail.com

  ResponElimina
 111. Hola

  Necessites un préstec? Oferim préstecs i serveis financers de tot tipus. Els nostres préstecs són llargs i curts, amb taxes d'interès favorables. Oferim préstecs amb un 2% de tipus d'interès, contacteu amb nosaltres per obtenir més informació a través de (adribay0008@gmail.com)

  ResponElimina
 112. Ocean Lenders Limited za male i velike iznose kredita
  s kamatnom stopom od 2%.

  Trebate li kredit za pokretanje posla ili za plaćanje računa? Mi
  nude sve vrste kredita, posebne kredite,
  Komercijalni i osobni zajam s vrlo niskim kamatnim stopama
  2% u razdoblju otplate od jedne godine do 30 godina bilo gdje
  svijet. Nudimo kredite u rasponu od 5000 dolara do bilo kojeg iznosa
  što vam je potrebno, pošaljite nam e-poštu danas

  via margaretloans10@gmail.com)
  facebook nas sada (margaret krediti oscar)

  Lijepi Pozdrav
  Margaret KREDITI LTD.


  Sretno,
  Briga o korisnicima.
  MARGARET KREDITNA TVRTKA.

  ResponElimina
 113. Ocean Lenders Limited za male i velike iznose kredita
  s kamatnom stopom od 2%.

  Trebate li kredit za pokretanje posla ili za plaćanje računa? Mi
  nude sve vrste kredita, posebne kredite,
  Komercijalni i osobni zajam s vrlo niskim kamatnim stopama
  2% u razdoblju otplate od jedne godine do 30 godina bilo gdje
  svijet. Nudimo kredite u rasponu od 5000 dolara do bilo kojeg iznosa
  što vam je potrebno, pošaljite nam e-poštu danas

  via margaretloans10@gmail.com)
  facebook nas sada (margaret krediti oscar)

  Lijepi Pozdrav
  Margaret KREDITI LTD.


  Sretno,
  Briga o korisnicima.
  MARGARET KREDITNA TVRTKA.

  ResponElimina

Tota opinió serà benvinguda, incloent-hi (més ben dit: sobretot) la discrepant; sempre, és clar, que sigui respectuosa amb tothom.